Mäng nr 9 Lasnamäe Vene Gümnaasium

http://civitta.epsim.eu/communication/mang-nr-9-lasnamae-vene-gumnaasium/

10. novembril olid Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu mängimas Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 50 noort. Palju elevust tekitanud viktoriini võitis 8098 punktiga Viktoria Kravtsova, kes asus täitma ka Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulzi rolli.Mängu käigus muudeti juba esimeseks täiskoguistungiks kõiki eelnõusid.
Kodanikuvabaduste ja justiits- ja siseasjade komisjoni eelnõu sõnastati järgmiselt: „Kui tahame, et pagulased elaksid siin, siis nad peavad siin ka töötama, austama meie traditsioone ning õppima keelt. Nad peaksid järgima meie seadusi ega omaks tavakodanike ees mingeid eeliseid.“ Täiskogu teisele istungile mingi sama eelnõu sõnastusega ning direktiiv võeti häälteenamusega vastu.
Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni eelnõu puhul muudeti esimeseks täiskogu istungiks vaid noorte vanust ehk senise 15 – 26 aastase vanusepiiri puhul keskenduti vanusele 15 – 23. img_7530Teisel täiskogu istungil ette kantud eelnõu kõlas nii: „Soovitame vähendada ettevõtete/riiklike asutuste maksukohustust noorte osas vanuses 15 – 26 ning pakkuda noortele võimalust koolitusteks/praktikaks. Samuti soodustame koostööd koolide ja ülikoolidega.“ Ka see direktiiv võeti häälteenamusega vastu.

 

Euroopa Parlamendi infobüroo kuulutas välja augusti lõpus Euroscola konkursi gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpilastele. Ülesandeks oli saata Euroopa tuleviku teemaline kollaaž.

Kokku osales konkursil 19 kooli ja saadeti 22 tööd.

Zürii hindas töödes konkursitingimustest kinnipidamist, tulevikuvisiooni arusaadavust ning visuaalset atraktiivsust.

Euroscola noorteprogrammist, mis toimub Euroopa Parlamendis, Strasbourgis, saavad 2017. a kevadsemestril osa võtta 7 kooli õpilased ja õpetajad (koolid on tähestikujärjekorras):

1. Avinurme Gümnaasium
2. Kohila Gümnaasium
3. Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium
4. Lasnamäe Vene Gümnaasium
5. Narva Kesklinna Gümnaasium
6. Valga Gümnaasium (klaveriga kollaaž)
7. Väike-Maarja Gümnaasium

 

Võidutööde ja teiste konkursile esitatud töödega saab tutvuda http://civitta.epsim.eu/euroscola/euroscola-fotokollaazid-2017/ 

Reeglitekohaselt saavad osaleda 24 õpilast vanuses 16-19 eluaastat ja 2 õpetajat.

 

 

Tallinna noorteportaal on abiks noorele, lapsevanemale, õpetajale, noorsootöötajale ja kõigile teistele, keda noorte vaba aja võimalused pealinnas huvitavad.

Tallinna noorteinfo Facebookist leiate jooksvat infot Tallinna noorteürituste ja vaba aja võimaluste kohta Tallinnas.