Eesti Informaatikaõpetajate Selts ja Eesti Tööõpetajate Selts kuulutasid septembris välja 3D omaloomingukonkursi kõigile Eesti koolidele, milles kutsuti üles õpilasi valmistama jõuluehteid CNC freespingi, 3D printeri, 3D pliiatsi või tikkimismasina abil. Konkursil osales 19 kooli ja kokku esitati peaaegu 100 tööd.

Konkursi toetajad valisid välja oma lemmikud ja siin need on:

• Eesti 2.0 valis oma lemmikuks Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õpilaste tööd ja auhinnaks on kutse osaleda Eesti 2.0 suvelaagris. Samuti saavad osalejad T-särgid. 

 

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õpilased: Gennadi Solovei, Paavel Špongolts, Jevgeni Maksimov.

 

 

 Loe edasi 

 

Lugupeetud lapsevanemad!

 

Teil on võimalus saada konsultatsiooni tugispetsialistide, õpetajate ja administratsiooniga 1.detsembril 17.00-19.00.

Mäng nr 9 Lasnamäe Vene Gümnaasium

http://civitta.epsim.eu/communication/mang-nr-9-lasnamae-vene-gumnaasium/

10. novembril olid Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu mängimas Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 50 noort. Palju elevust tekitanud viktoriini võitis 8098 punktiga Viktoria Kravtsova, kes asus täitma ka Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulzi rolli.Mängu käigus muudeti juba esimeseks täiskoguistungiks kõiki eelnõusid.
Kodanikuvabaduste ja justiits- ja siseasjade komisjoni eelnõu sõnastati järgmiselt: „Kui tahame, et pagulased elaksid siin, siis nad peavad siin ka töötama, austama meie traditsioone ning õppima keelt. Nad peaksid järgima meie seadusi ega omaks tavakodanike ees mingeid eeliseid.“ Täiskogu teisele istungile mingi sama eelnõu sõnastusega ning direktiiv võeti häälteenamusega vastu.
Tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni eelnõu puhul muudeti esimeseks täiskogu istungiks vaid noorte vanust ehk senise 15 – 26 aastase vanusepiiri puhul keskenduti vanusele 15 – 23. img_7530Teisel täiskogu istungil ette kantud eelnõu kõlas nii: „Soovitame vähendada ettevõtete/riiklike asutuste maksukohustust noorte osas vanuses 15 – 26 ning pakkuda noortele võimalust koolitusteks/praktikaks. Samuti soodustame koostööd koolide ja ülikoolidega.“ Ka see direktiiv võeti häälteenamusega vastu.