Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal 

 

§ 1.  Riigieksamite vormid ja ajad 

 1. Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
    6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
    7) eesti keel teise keelena (suuline) – 17.–19. aprill 2018. a;
    8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
    9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–11. mai 2018. a;
   10) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;

 

§ 3.  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 

   Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
     1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
     2) eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni, 4.–5. juuni 2018. a;
     4) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
     5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
            ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena
            (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
     6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena
            (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

 

§ 4.  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 

   (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
      1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
      2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

 

   (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
      1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
      2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
      3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.

 

 Allikas: haridus- ja teadusministri määrus