Kool avati 1. septembril 1981. aastal ja kandis nime Tallinna 48. Keskkool. Esimesel õppeaastal õppis koolis 889 õpilast 29 klassikomplektis. Õpilaste arv suurenes kuni 1988./89. õppeaastani, kui koolis õppis 2211 õpilast.

Kooli esimene direktor oli Irina Opjokina.

1983.a  - avati kooli kinoteater, mis sai riiklikul konkursil esimese koha.

1986.a  - pedagoogiline kollektiiv sai Haridusministeeriumi  aukirja heade õppetulemuste eest.

1991.a -  avati  rekordarv klasse – 68.

1992.a -  15 õpilast lõpetas kooli medaliga. Algkoolis hakati osa õppeaineid õpetama eesti keeles. Loodi tantsuansambel, kes on võtnud aktiivselt osa vanalinna päevadest, laulu- ja tantsupidudest jms.

Alates 5. detsembrist 1997.a kannab kool nime Lasnamäe Vene Gümnaasium.

1999.a - loodi draamastuudio ”Obraz”. Igal aastal osaleb stuudio aktiivselt ja edukalt  riigi-  ja linnafestivalidel ning konkurssidel.

2002.a – kool sai koolitusloa.

2003.a – MTÜ  baasil hakati avama uusi huviringe, sh inglise keele ringe; avati teine arvutiklass; 1.–4. klassis hakati õpetama lisaõppeaineid – arendavaid arvutiprogramme.

2004.a – E-kooliga liitumine.

2006.-2007.a – renoveeriti täielikult kooli hoone ja territoorium.

2010.-2011.õa – gümnaasiumiastmes korraldati õppetöö kolmes suunas: keelesuund, loodusainete-infotehnoloogiasuund ja reaalainete-infotehnoloogiasuund. Kooli läbiv suund on “Infotehnoloogia”, mida õpitakse süvendatult gümnaasiumiastmes.

Alates 01.09.2011. a osaleb kool Kanada-Soome-Eesti ühise keelekümblusprojekti varajase keelekümbluse programmis: avati esimene keelekümblusklass.

 

2011.– 2013.a – kool osales rahvusvahelises projektis "Comenius" (Speaking…..of culture – Kultuuridest rääkimine).