Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister igaks konkreetseks aastaks. Sügis- ja kevadvaheaeg kestavad tavaliselt ühe nädala ning jõuluvaheaeg kaks nädalat.

Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

Erakooliseaduses on sätestatud, et õpilasel on õppeaasta jooksul vähemalt kaheksa nädalat koolivaheaega, sellest kaks nädalat õppeaasta sees.

 2016/2017. Õppeaastal

 

Sügisvaheaeg

22.10.2016 – 30.10.2016

Jõuluvaheaeg

23.12.2016 - 8.01.2017

Kevadvaheaeg

18.03.2017 -  26.03.2017

Suvevaheaeg

7.06.2017 - 31.08.2017