2016. – 2017. a.

 

Teematilised

Klassi koosolekud

Lastevanemate päev

August

30 - 15.00

 

1.klassi õpilaste lapsevanemate jaoks

 

 

September

14 15.00

Ettevalmistusringi vanemate  koosolek

22 17.30

Üldine koosolek 1.-12. õpilaste lastevanemate jaoks

19-21

 

November

 

28-30

 

Detsember

 

 

1*

Vebruar

 

27,28

 

Märts

 

1

2*

Mai

 

2-4

 

Juuni

Pärast 10.06

2017-2018.õ.a. 1.klassi õpilaste lapsevanemate jaoks

 

 

 
* -  lastevanemate päev (individuaalsed konsultatsioonid eelregistreerimise alusel)