Teenuste loetelu ja hinnakiri

 

 

Kehtestada alates 01.jaanuarist 2014 Lasnamäe Vene Gümnaasiumi ruumide ja inventari  kasutusele andmise ühe tunni (60 minutit) hinnad (v.a. Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õpilastele) järgmiselt: võimla, aeroobikasaali ja aula kasutamine sportimiseks (hind sisaldab riietusruumi ja pesemisvõimalusi):

 

 Võimla  kasutamine

 

1.

Väikese võimla kasutamine / tund

19 eurot

 Jõusaali kasutamine

 

2.

Jõusaali kasutamine/tund

18 eurot

 Võimlemissaali kasutamine

 

3.

Suure võimlemissaali kasutamine koos inventariga (aeroobikasaal)/tund

16 eurot

3.1

Väikese võimlemissaali kasutamine koos inventariga (aeroobikasaal)/tund

12 eurot

 Aula kasutamine üritusteks

 

4.

Aula kasutamine

38 eurot

4.1

Esindusaula kasutamine

68 eurot

 Võimlemisväljakute kasutamine

 

5.

Spordiplatsi kasutamine (võrkpalliplats, korvpalliplats)/tund

17 eurot

5.1

Jalgpalliväljaku kasutamine/tund (koos riietusruumiga ja duširuumiga)

38 eurot

5.2

Poole jalgpalliväljaku kasutamine

22 eurot

 Klassiruumi kasutamine

 

6.

Klassiruumi kasutamine

12 eurot

6.1

Erialaklassi kasutamine

koos inventariga

18 eurot

30 eurot

6.2

Meediaklassi kasutamine

14 eurot

 Kooli ruumide kasutamine ööbimiseks hind üheks ööpäevaks

(24 tundi)

 

ühele inimesele (sisaldab ruumide kasutamist )

 

7.

ööbimine 1-50 inimest grupis

7 eurot

7.1

ööbimine 51-100 inimest grupis

6 eurot

7.2

ööbimine 101-150 inimest grupis

5 eurot

7.3

ööbimine üle 150 inimest grupis

4 eurot

 8. Hinnasoodustest

8.1. Kuni 20% : juhul, kui ruume kasutatakse vähemalt 70 tundi õppeaasta jooksul.

8.2. Kuni 50% : õpilaste üristusteks ja ööbimiseks ning õpilasspordiklubidele
Alus: Tallinna haridusameti käskkiri 019.11 2013 nr HA-4/61

 

 

Kooliks ettevalmistusringid

Alates oktoobrist alustavad tööd  tasulised ettevalmistusringid, mille eesmärk on praktiline ja psühholoogiline ettevalmistus kooliks.

Lastega töötab psühholoog ja logopeed. Õppetööd viivad  läbi kogenud õpetajad, kes oskavad äratada huvi õppimise vastu.

 

Ettevalmistusrühmade nimekirjade kinnitamine toimub peale lastevanemate koosolekut  õppeaasta alguses, kui lapsevanem ja kool sõlmivad lepingu.