Vastuvõtt

E-õpilaspilet


E-õpilaspileti duplikaadi saamiseks peavad lapsevanemad(1.-9. klassid) täitma avaldust ja esitama kooli kantseleisse.

Gümnaasimi õpilased täidavad avaldust ja esitavad kooli kantseleisse ise.

 

 

E-õpilaspileti duplikaadi saamiseks peavad lapsevanemad(1.-9. klassid) täitma avaldust ja esitama kooli kantseleisse.

Gümnaasimi õpilased täidavad avaldust ja esitavad kooli kantseleisse ise.