Vastuvõtt

Keelekümblus


Аine

1C

2C

3C

4C

5C

6C

7C

8C 9C

Vene keel

 

3

6

5

3

3

2

2 2

Kirjandus (eesti keeles)

 

 

 

 

2

2

2

2 2

Eesti keel

6

6

4

4

4

4

4

4 4

Võõrkeel

 

 

3

3

3

3

3

3 3

Loodusõpetus

2

1

1

2

2

3

2

   

Geograafia

 

 

 

 

 

 

1

2 2

Bioloogia

 

 

 

 

 

 

1

2 2

Keemia

 

 

 

 

 

 

 

2 2

Füüsika

 

 

 

 

 

 

 

2 2

Ajalugu

 

 

 

 

1

2

2

2 2

Inimeseõpetus

1

1

 

 

1

1

1

1  

Ühiskonnaõpetus

 

 

 

 

 

1

 

  2

Matemaatika

4

4

4

4

4

5

5

4 4

Muusika

2

2

2

2

1

1

1

1 1

Kunst

2

1

2/1

1

1

1

1

1 1

Tööõpetus

1

2

1/2

 

 

 

 

   

Käsitöö ja
kodundus

 

 

 

1

2

2

2

2 1

Tehnoloogiaõpetus

 

 

 

1

2

2

2

2 1

Kehaline kasvatus

2

3

2

3

3

2

2

2 2

Valikained

 

 

 

 

1 vk

 

1 vk

   

Kokku

20

23

25

25

28

30

31

32 32

Аine

1C

2C

3C

4C

5C

6C

7C

8C 9C

Vene keel

 

3

6

5

3

3

2

2 2

Kirjandus (eesti keeles)

 

 

 

 

2

2

2

2 2

Eesti keel

6

6

4

4

4

4

4

4 4

Võõrkeel

 

 

3

3

3

3

3

3 3

Loodusõpetus

2

1

1

2

2

3

2

   

Geograafia

 

 

 

 

 

 

1

2 2

Bioloogia

 

 

 

 

 

 

1

2 2

Keemia

 

 

 

 

 

 

 

2 2

Füüsika

 

 

 

 

 

 

 

2 2

Ajalugu

 

 

 

 

1

2

2

2 2

Inimeseõpetus

1

1

 

 

1

1

1

1  

Ühiskonnaõpetus

 

 

 

 

 

1

 

  2

Matemaatika

4

4

4

4

4

5

5

4 4

Muusika

2

2

2

2

1

1

1

1 1

Kunst

2

1

2/1

1

1

1

1

1 1

Tööõpetus

1

2

1/2

 

 

 

 

   

Käsitöö ja
kodundus

 

 

 

1

2

2

2

2 1

Tehnoloogiaõpetus

 

 

 

1

2

2

2

2 1

Kehaline kasvatus

2

3

2

3

3

2

2

2 2

Valikained

 

 

 

 

1 vk

 

1 vk

   

Kokku

20

23

25

25

28

30

31

32 32