Vastuvõtt

Kooliks ettevalmistusringid


2021.-2022.õa alates oktoobrist alustavad tööd  tasulised ettevalmistusringid, mille eesmärk on praktiline ja psühholoogiline ettevalmistus kooliks.

Õppetööd viivad  läbi kogenud õpetajad ja kooli psühholoog, kes oskavad äratada huvi õppimise vastu.

Ettevalmistusrühmade nimekirjade kinnitamine toimub peale lastevanemate koosolekut  õppeaasta alguses, kui lapsevanem ja kool sõlmivad lepingu.

Registreerimine algab alates 1. märtsist. Registreerimisel võib valida vene õppekeelega ringi või varase keelekümbluse ringi (eesti õppekeelega).

Avaldus tuleb esitada elektrooniliselt.

Avaldusvorm on siin.

Avaldus saab esitada paberkandjal tööpäevadel  10.00-17.00.

Õppemaks: 40 eurot kuus

Õppeaeg: 01.10.2021 - 31.05.2022

Ringide tööaeg: esmaspäev, kolmapäev kell 16.00 - eessti keelega õpe,  teisipäev  ja neljapäev kell 16.00 - vene keelega õpe (6 tundi nädalas 30 minutit).

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust Maya Kostiukevitš - maija.kostjukevits@laveg.edu.ee tel: (372) 6321 579

Õppetöö graafik 2021/2022.õppeaastal

Teisipäev

Tundide algus

 

 

Tundide lõpp

J. Rogovitskaja

(306B)

16.35

     matemaatika

kõne arendamine/ ümbritsev maailm

18.15

J. Zatsinjajeva
(307B)

16.00

Я учусь владеть собой

psühholoog
I. Barõšnikova

eesti keel

Küllike Reitsnik

17.40

N. Kirsanova

(202B)

16.35

eesti keel

Küllike Reitsnik

Я учусь владеть собой

psühholoog
I. Barõšnikova

18.25

I. Murnik
(304B)
 

16.35

     matemaatika

kõne arendamine/ ümbritsev maailm

18.15

Neljapäev

Tundide algus

 

 

Tundide lõpp

J. Rogovitskaja

(1. rühm)
(306B)

16.00

eesti keel

Küllike Reitsnik

Я учусь владеть собой

psühholoog
I. Barõšnikova

17.40

J. Zatsinjajeva
(307B)

16.35

     matemaatika

kõne arendamine/ ümbritsev maailm

18.15

I. Murnik


(304B)

16.00

Я учусь владеть собой

psühholoog
I. Barõšnikova

eesti keel

Küllike Reitsnik

18.15

N. Kirsanova
(202B)
 

16.35

     matemaatika

kõne arendamine/ ümbritsev maailm

18.15

Keelekümblusrühmade graafik

Esmaspäev

Tunnide algus

 

 

Tundide lõpp

Svetlana Grigorjeva 
(205B)

16.00

psühholoogia

eesti keel/ matemaatika

17.40

Küllike Reitsnik
(214B)

16.00

     eesti keel

matemaatika/ arendav mõtlemine

17.40

Kolmapäev

Tundide algus

 

 

Tundide lõpp

Svetlana Grigorjeva 
(205B)

16.00

eesti keel

matemaatika/loodusõpetus

17.40

Küllike Reitsnik
(214B)

16.00

     eesti keel

matemaatika/ arendav mõtlemine

17.40

2021.-2022.õa alates oktoobrist alustavad tööd  tasulised ettevalmistusringid, mille eesmärk on praktiline ja psühholoogiline ettevalmistus kooliks.

Õppetööd viivad  läbi kogenud õpetajad ja kooli psühholoog, kes oskavad äratada huvi õppimise vastu.

Ettevalmistusrühmade nimekirjade kinnitamine toimub peale lastevanemate koosolekut  õppeaasta alguses, kui lapsevanem ja kool sõlmivad lepingu.

Registreerimine algab alates 1. märtsist. Registreerimisel võib valida vene õppekeelega ringi või varase keelekümbluse ringi (eesti õppekeelega).

Avaldus tuleb esitada elektrooniliselt.

Avaldusvorm on siin.

Avaldus saab esitada paberkandjal tööpäevadel  10.00-17.00.

Õppemaks: 40 eurot kuus

Õppeaeg: 01.10.2021 - 31.05.2022

Ringide tööaeg: esmaspäev, kolmapäev kell 16.00 - eessti keelega õpe,  teisipäev  ja neljapäev kell 16.00 - vene keelega õpe (6 tundi nädalas 30 minutit).

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust Maya Kostiukevitš - maija.kostjukevits@laveg.edu.ee tel: (372) 6321 579

Õppetöö graafik 2021/2022.õppeaastal

Keelekümblusrühmade graafik

Esmaspäev

Tunnide algus

 

 

Tundide lõpp

Svetlana Grigorjeva 
(205B)

16.00

psühholoogia

eesti keel/ matemaatika

17.40

Küllike Reitsnik
(214B)

16.00

     eesti keel

matemaatika/ arendav mõtlemine

17.40

Kolmapäev

Tundide algus

 

 

Tundide lõpp

Svetlana Grigorjeva 
(205B)

16.00

eesti keel

matemaatika/loodusõpetus

17.40

Küllike Reitsnik
(214B)

16.00

     eesti keel

matemaatika/ arendav mõtlemine

17.40

Teisipäev

Tundide algus

 

 

Tundide lõpp

J. Rogovitskaja

(306B)

16.35

     matemaatika

kõne arendamine/ ümbritsev maailm

18.15

J. Zatsinjajeva
(307B)

16.00

Я учусь владеть собой

psühholoog
I. Barõšnikova

eesti keel

Küllike Reitsnik

17.40

N. Kirsanova

(202B)

16.35

eesti keel

Küllike Reitsnik

Я учусь владеть собой

psühholoog
I. Barõšnikova

18.25

I. Murnik
(304B)
 

16.35

     matemaatika

kõne arendamine/ ümbritsev maailm

18.15

Neljapäev

Tundide algus

 

 

Tundide lõpp

J. Rogovitskaja

(1. rühm)
(306B)

16.00

eesti keel

Küllike Reitsnik

Я учусь владеть собой

psühholoog
I. Barõšnikova

17.40

J. Zatsinjajeva
(307B)

16.35

     matemaatika

kõne arendamine/ ümbritsev maailm

18.15

I. Murnik


(304B)

16.00

Я учусь владеть собой

psühholoog
I. Barõšnikova

eesti keel

Küllike Reitsnik

18.15

N. Kirsanova
(202B)
 

16.35

     matemaatika

kõne arendamine/ ümbritsev maailm

18.15