Meie koolist

2020. -2021.õppeaasta eesmärgid


Eesti keele ja eestikeelse aineõppe kvaliteedi tõstmine kõikides kooliastmetes;

Klassijuhataja rolli suurendamine õpilase individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel ning tema väärtushoiakute ja õpioskuste kujundamisel;

Koolipere digipädevuste arendamine lähtudes MÕK ja LAK põhimõtetest;

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine õppeprotsessis;

Kogu kooli kaasamine kiusamisvastasesse töösse, teadlikkuse tõstmine kiusamisest ja selle tagajärgedest. Fookus on suunatud küberkiusamisele.

 

Eesti keele ja eestikeelse aineõppe kvaliteedi tõstmine kõikides kooliastmetes;

Klassijuhataja rolli suurendamine õpilase individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel ning tema väärtushoiakute ja õpioskuste kujundamisel;

Koolipere digipädevuste arendamine lähtudes MÕK ja LAK põhimõtetest;

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine õppeprotsessis;

Kogu kooli kaasamine kiusamisvastasesse töösse, teadlikkuse tõstmine kiusamisest ja selle tagajärgedest. Fookus on suunatud küberkiusamisele.