Meie koolist

2021. -2022.õppeaasta eesmärgid


Eesti keele, eestikeelse aineõppe ja matemaatika kvaliteet on paranenud kõikides kooliastmetes;

Õppijakeskne ja koostöine  lähenemine  õppeprotsessile on realiseeritud läbi koostöise õpetamise mudeli;

Koolipere liikumine ja koolisport avaldab positiivset mõju koolipere emotsionaalsele ja füüsilisele tervisele;

Õppimist toetav hindamismudel motiveerib õpilasi saavutama häid õpitulemusi.

 

Eesti keele, eestikeelse aineõppe ja matemaatika kvaliteet on paranenud kõikides kooliastmetes;

Õppijakeskne ja koostöine  lähenemine  õppeprotsessile on realiseeritud läbi koostöise õpetamise mudeli;

Koolipere liikumine ja koolisport avaldab positiivset mõju koolipere emotsionaalsele ja füüsilisele tervisele;

Õppimist toetav hindamismudel motiveerib õpilasi saavutama häid õpitulemusi.