Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Riigieksamite vormid ja ajad

 

 •  eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;
 •  B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) –
      27. aprill 2022. a;
 •  B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) –
      28.–29. aprill; 2. mai 2022. a;
 •  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;
 •  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) –
     4.–6. mai; 9. mai 2022. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

   

  Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2021. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe.

  Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2021. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

   

  Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2021/2022. õppeaastal

  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) –
   31. mai 2022
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) –
   31. mai – 2. juuni 2022
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022

  Tasemetööde toimumisajad 2021/2022. õppeaastal

  4. klassi õpilastele:

  • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
  • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021
  • eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. september 2021
  • vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021
  • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

  7. klassi õpilastele:

  • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
  • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021
  • eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. september;
   27. september 2021
  • vene keel (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021
  • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
  • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 
  • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021

Riigieksamite vormid ja ajad

 

 •  eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;
 •  B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) –
      27. aprill 2022. a;
 •  B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) –
      28.–29. aprill; 2. mai 2022. a;
 •  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;
 •  inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) –
     4.–6. mai; 9. mai 2022. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

   

  Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2021. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe.

  Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2021. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

   

  Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2021/2022. õppeaastal

  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) –
   31. mai 2022
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) –
   31. mai – 2. juuni 2022
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022
  • valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022

  Tasemetööde toimumisajad 2021/2022. õppeaastal

  4. klassi õpilastele:

  • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
  • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021
  • eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. september 2021
  • vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021
  • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

  7. klassi õpilastele:

  • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
  • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021
  • eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. september;
   27. september 2021
  • vene keel (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021
  • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
  • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 
  • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021