Kooliks ettevalmistusringid

Loomise kuupäev 04.03.2020

2020.-2021.õa alates oktoobrist alustavad tööd  tasulised ettevalmistusringid, mille eesmärk on praktiline ja psühholoogiline ettevalmistus kooliks.

Registreerimine algab alates 1. märtsist.

Registreerimisel võib valida vene õppekeelega ringi või varase keelekümbluse ringi (eesti õppekeelega).

Avaldus tuleb esitada elektrooniliselt.

Avaldusvorm on siinlink opens on new page.

Viimati muudetud 04.03.2020.