Прием

Предметы по выбору на гимназической ступени


Ainevaldkondade ülesed valikkursused                          lisainfo

Praktiline psühholoogia

2 kursust

Intellektuaalse omandi kaitse

1 kursus

Küberkaitse

1 kursus

Joonestamine

2 kursust
(e-õppena ei toimu)

Gümnaasiumi jooksul on soovijatel võimalik läbida vabaainena autojuhtimise   teooria.

Humanitaarainete valikkursused                                        lisainfo

Kõne ja väitlus

3 kursust

Kõne ja väitlus

1 kursus

Draamaõpe

3 kursust

Eesti ametikeel

2 kursust

Koolivalikus on B-võõrkeel. Õpilane valib keele, mida ta hakkab õppima (saksa, soome, jaapani jne)

Loodusainete valikkursused                                                  lisainfo

Bioloogia moodul

  • Tsütoloogia ja histoloogia
  • Geneetika ja selektsiooni alused

4 kursust

2 kursust

2 kursust

Elementide keemia

1 kursus

Elu keemia

1 kursus

Ökoloogia

2 kursust

Globaliseeruv maailm

1 kursus

Eesti ja maailma loodus ja turism

2 kursust

Reaalainete ja infotehnoloogia ainete valikkursused     lisainfo

Planimeetria I. Hulknurgad

1 kursus

Planimeetria II. Ringid

1 kursus

Programmeerimine

3 kursust

Veebidisain

3 kursust

3D-modelleerimine

3 kursust

Digitaalse toote loomine

15 kursust

 

 

 

 

Ainevaldkondade ülesed valikkursused                          lisainfo

Praktiline psühholoogia

2 kursust

Intellektuaalse omandi kaitse

1 kursus

Küberkaitse

1 kursus

Joonestamine

2 kursust
(e-õppena ei toimu)

Gümnaasiumi jooksul on soovijatel võimalik läbida vabaainena autojuhtimise   teooria.

Humanitaarainete valikkursused                                        lisainfo

Kõne ja väitlus

3 kursust

Kõne ja väitlus

1 kursus

Draamaõpe

3 kursust

Eesti ametikeel

2 kursust

Koolivalikus on B-võõrkeel. Õpilane valib keele, mida ta hakkab õppima (saksa, soome, jaapani jne)

Loodusainete valikkursused                                                  lisainfo

Bioloogia moodul

  • Tsütoloogia ja histoloogia
  • Geneetika ja selektsiooni alused

4 kursust

2 kursust

2 kursust

Elementide keemia

1 kursus

Elu keemia

1 kursus

Ökoloogia

2 kursust

Globaliseeruv maailm

1 kursus

Eesti ja maailma loodus ja turism

2 kursust

Reaalainete ja infotehnoloogia ainete valikkursused     lisainfo

Planimeetria I. Hulknurgad

1 kursus

Planimeetria II. Ringid

1 kursus

Programmeerimine

3 kursust

Veebidisain

3 kursust

3D-modelleerimine

3 kursust

Digitaalse toote loomine

15 kursust