Toitlustamine


pärast 2. tundi  - 1а, 1b, 1d, 1с, 2а, 2b, 2d, 2e, 2c, 3a, 3b, 3c
pärast 3. tundi  - 3d, 3е, 4a, 4b, 4d, 4с, 4e, 5a, 5b, 5c
pärast 4. tundi  - 5v, 5e, 5m, 6a, 6b, 6v, 6c, 6e, 7а, 7b, 7c, 7v
pärast 5. tundi  - 8a, 8b, 8c, 9а, 9b, 9v, 10a, 11a, 12a

Alates 9. septembrist kell 7.45–8.15 pakutakse õpilastele sööklas tasuta putru.

Söökla nädalamenüü

Pikapäevarühma nädalamenüü

pärast 2. tundi  - 1а, 1b, 1d, 1с, 2а, 2b, 2d, 2e, 2c, 3a, 3b, 3c
pärast 3. tundi  - 3d, 3е, 4a, 4b, 4d, 4с, 4e, 5a, 5b, 5c
pärast 4. tundi  - 5v, 5e, 5m, 6a, 6b, 6v, 6c, 6e, 7а, 7b, 7c, 7v
pärast 5. tundi  - 8a, 8b, 8c, 9а, 9b, 9v, 10a, 11a, 12a

Alates 9. septembrist kell 7.45–8.15 pakutakse õpilastele sööklas tasuta putru.

Söökla nädalamenüü

Pikapäevarühma nädalamenüü