Предметные программы

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi ainekavad

Põhikooli ainekavad

Gümnaasiumi ainekavad

Keel ja kirjandus

Kunstiained

Sotsiaalained

„Keel ja kirjandus“link opens on new page

Vene keellink opens on new page

Kirjanduslink opens on new page

Valikkursused

„Kõne ja väitlus“link opens on new page

„Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini” link opens on new page  

„Tänapäeva vene kirjandus“link opens on new page

Kunstlink opens on new page

Muusikalink opens on new page

Ajalugu ja ühiskonnaõpetuslink opens on new page

Geograafialink opens on new page

 

Reaalained

Loodusained

Võõrkeeled

Matemaatikalink opens on new page

Valikkursus

Joonestaminelink opens on new page

Valikkursused IT

Arvutigraafikalink opens on new page

Programmeerimise alusedlink opens on new page

Programmeeriminelink opens on new page

Veebidisainlink opens on new page

Autocadlink opens on new page

Arvuti kasutamine uurimistööslink opens on new page

Javascript´is programmeeriminelink opens on new page

3D - modelleeriminelink opens on new page

Loodusainedlink opens on new page

Bioloogialink opens on new page

Füüsikalink opens on new page

Keemialink opens on new page

Valikkursus

Globaliseeruv maailmlink opens on new page

Võõrkeeled(eesti, inglise, saksa)link opens on new page

Eesti kirjanduslink opens on new page

Kirjalik väljendusoskus 10.klasslink opens on new page

Kirjalik väljendusoskus 11.klasslink opens on new page

Kirjalik väljendusoskus 12.klasslink opens on new page

Valikkursused

Eesti ametikeel 11.klasslink opens on new page

Tallinna lugu 10.klasslink opens on new page

Inglise keellink opens on new page

Saksa keel 10.-12.klassidlink opens on new page

Kehaline kasvatus

Uurimistöö

 

Kehaline kasvatuslink opens on new page

Uurimistöö alusedlink opens on new page

 
Опубликовано 11.01.2019. Дата последнего изменения 21.06.2021.