Õppetöö

Konsultatsiooniajad


Õpetaja

Aine

Koht

Päev

Tund

Brõzgalova M.

Vene keel

403A

Esmaspäev

0.tund

Poljantseva M.

Vene keel

401A

Neljapäev

8.tund

Valla A.

Vene keel

207A

Kokkuleppel
õpetajaga

Кiseleva N.

Vene keel

404A

Kolmapäev

0.tund

Vunš I.

Vene keel
väike klassis

301B

Neljapäev

7.tund

Zatšinjajeva J.

Vene keel

307B

Reede

7.tund

Verhogljad J.

Vene keel

203B

Reede

6.tund

Poltoratska N.

Vene keel
Matemaatika

305B
305B

Esmaspäev
Kolmapäev

6.tund
6.tund

Krusell I.

Eesti keel

Kokkuleppel
õpetajaga

Kokkuleppel
õpetajaga

Müürsepp T.

Eesti keel
Valikained

312A

Kokkuleppel
õpetajaga

Меsilane V.

Eesti keel
Eesti kirjandus

310A

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Pirk V.

Eesti keel

307A
(teisipäeviti)
Teistel päevadel
kokkuleppel

Teisipäev
Kokkuleppel
õpetajaga

8.tund

Holtsman J.

Eesti keel

309A

Esmaspäev

8.tund

Rozkova J.

Eesti keel

203A

Kolmapäev

7.tund

Vedeškin M.

Eesti keel ja
ained eesti keeles

212A

Esmaspäev

7.tund

Johanson E.

Eesti keel ja
ained eesti keeles

209A

Kokkuleppel
õpetajaga

Roganova M.

Eesti keel

312A

Kolmapäev
Neljapäev

7.tund
8.tund

Reitsnik K.

Eesti keel ja
ained eesti keeles

314A

Esmaspäev

6.tund

Yatsenko J.

Eesti keel ja
ained eesti keeles

203A

Kokkuleppel
õpetajaga

Kiipus K.

Eesti keel ja
ained eesti
keeles

207B

Kokkuleppel
õpetajaga

Koch O.

Eesti keel ja
ained eesti
keeles

208B

Kokkuleppel
õpetajaga

Steinberg A.

Eesti keel

313A

Kokkuleppel
õpetajaga

Pavli A.

Eesti keel

205C

Kolmapäev

7.tund

Maruhh J.

Eesti keel

Kokkuleppel
õpetajaga

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Ibrus Ü.

Eesti keel

114A

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Ibrus Ü.

Eesti keel

408A

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Abrosimova N.

Soome keel

406A

Neljapäeval
kokkuleppel
õpetajaga

 

Tamura Naova

Jaapani keel

403A

Neljapäeval
kokkuleppel
õpetajaga

 

Valla T.

Inglise keel

413A

Kokkuleppel
õpetajaga

Теr-Ovanesjan S.

Inglise keel

414A

Kolmapäev

8.tund

Balobejeva J.

Inglise keel

309A

Teisipäev või
kokkuleppel õpetajaga

6.tund

Коndakova M.

Inglise keel

409A

Teisipäev või
kokkuleppel õpetajaga

7.tund

Lilleorg S.

Inglise keel

412A

Teisipäev

8.tund

Gerhard E.

Inglise keel

106A

Teisipäev
Kokkuleppel
õpetajaga

6.tund

Oskina L.

Inglise keel

001A

Kolmapäev

7.tund

Mägi J.

Inglise keel

Kokkuleppel
õpetajaga

Reede
Kokkuleppel
õpetajaga

6.tund

Polistšuk A.

Inglise keel

117A

Kolmapäev
Esmaspäev
Kokkuleppel
õpetajaga

6.tund
6.tund

Johanson S.

Inglise keel

Kokkuleppel
õpetajaga

Kokkuleppel
õpetajaga

Chernyshovа А.

Saksa keel

212A

Kolmapäev

8.tund

Seleninova J.

Füüsika

206A

Esmaspäev ja
kokkuleppel õpetajaga

8.tund

Petnjunas  М.

Matemaatika

301A

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Vanjukovа Т.

Matemaatika

304A

Reede ja
kokkuleppel õpetajaga

7.tund

Grigorjeva V.

Matemaatika

303A

Esmaspäev
Kolmapäev
Reede

8.tund
7.tund
7.tund

Rässа О.

Matemaatika

204A

Kolmapäev
Reede

7.tund
8.tund

Mumma J.

Matemaatika

307A

Kolmapäev

8.tund

Jegorova J.

Matemaatika ja
muud ained

210A

Esmaspäev

6.-7.
tund

Kapustinskaite А.

Matemaatika 5A
6M ained
väikeklassis

308B

Kolmapäev

6.tund

Rogovitskaja J.

Matemaatika

306B

Teisipäev

6.tund

Fedotova L.

IT

201A

Teisipäev

9.tund

Barõšnikova I.

Inimeseõpetus

302A

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Kapp J.

Loodusõpetus

201A

Neljapäev

6.tund

Korotkova N.

Keemia

406A

Esmaspäev ja
kokkuleppel õpetajaga

8.tund

Glazkova J.

Keemia

406A

Kokkuleppel
õpetajaga

8.tund

Кinževskaja L.

Bioloogia

109A

Reede

7.tund

Nekljudova D.

Geograafia

410A

Neljapäev

7.tund

Dudorina T.

Geograafia

Kokkuleppel
õpetajaga

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Коtik I.

Ajalugu

306A

Kolmapäev ja
kokkuleppel
õpetajaga

Savina I.

Ajalugu
ühiskonnaõpetus

404

Esmaspäev ja
kokkuleppel
õpetajaga

8.tund

Tamme J.

Ajalugu
Ühiskonnaõpetus

Kokkuleppel
õpetajaga

Neljapäev
Reede

Kokkuleppel
õpetajaga

Rõžikova O.

Käsitöö

111A

Vahetundides

 

Varunina J.

Käsitöö

Kokkuleppel
õpetajaga

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Antonov J.

Tehnoloogia
<õpetus

Tehn.

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Vavilov D.

Tehnoloogia
õpetus

Tehn.

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Кеkkonen E.

Kunst

306A

Kokkuleppel
õpetajaga

Blinder M.

Kunst ja
muud ained

308A

Kokkuleppel
õpetajaga

Kudrjavtseva S.

Kunst

303B

Kolmapäev

7.tund

Smõkova O.

Uurimistöö
alused

208A

Kokkuleppel
õpetajaga

Skuridina T.

Muusika

Muus. 2

Kolmapäev ja
kokkuleppel
õpetajaga

6.tund

Latt J.

Muusika
Vene keel

407A

Teisipäev
Kokkuleppel

6.tund

Tint A.

Muusika

Muus.1

Esmaspäev

7.tund

Tron G.

Muusika

207A

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Pakhomenkov V.

Kehaline
kasvatus

Treenerite
tuba

Kokkuleppel
õpetajaga

8.

Jaakman A.

Kehaline
kasvatus

Treenerite
tuba

Neljapäev ja
kokkuleppel
õpetajaga

7.tund

Lorents E.

Kehaline
kasvatus

Treenerite
tuba

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Aknevskaja J.

Kehaline
kasvatus

Treenerite
tuba

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Rjabõškin S.

Kehaline
kasvatus

Treenerite
tuba

Kokkuleppel
õpetajaga

Õpetaja

Aine

Koht

Päev

Tund

Brõzgalova M.

Vene keel

403A

Esmaspäev

0.tund

Poljantseva M.

Vene keel

401A

Neljapäev

8.tund

Valla A.

Vene keel

207A

Kokkuleppel
õpetajaga

Кiseleva N.

Vene keel

404A

Kolmapäev

0.tund

Vunš I.

Vene keel
väike klassis

301B

Neljapäev

7.tund

Zatšinjajeva J.

Vene keel

307B

Reede

7.tund

Verhogljad J.

Vene keel

203B

Reede

6.tund

Poltoratska N.

Vene keel
Matemaatika

305B
305B

Esmaspäev
Kolmapäev

6.tund
6.tund

Krusell I.

Eesti keel

Kokkuleppel
õpetajaga

Kokkuleppel
õpetajaga

Müürsepp T.

Eesti keel
Valikained

312A

Kokkuleppel
õpetajaga

Меsilane V.

Eesti keel
Eesti kirjandus

310A

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Pirk V.

Eesti keel

307A
(teisipäeviti)
Teistel päevadel
kokkuleppel

Teisipäev
Kokkuleppel
õpetajaga

8.tund

Holtsman J.

Eesti keel

309A

Esmaspäev

8.tund

Rozkova J.

Eesti keel

203A

Kolmapäev

7.tund

Vedeškin M.

Eesti keel ja
ained eesti keeles

212A

Esmaspäev

7.tund

Johanson E.

Eesti keel ja
ained eesti keeles

209A

Kokkuleppel
õpetajaga

Roganova M.

Eesti keel

312A

Kolmapäev
Neljapäev

7.tund
8.tund

Reitsnik K.

Eesti keel ja
ained eesti keeles

314A

Esmaspäev

6.tund

Yatsenko J.

Eesti keel ja
ained eesti keeles

203A

Kokkuleppel
õpetajaga

Kiipus K.

Eesti keel ja
ained eesti
keeles

207B

Kokkuleppel
õpetajaga

Koch O.

Eesti keel ja
ained eesti
keeles

208B

Kokkuleppel
õpetajaga

Steinberg A.

Eesti keel

313A

Kokkuleppel
õpetajaga

Pavli A.

Eesti keel

205C

Kolmapäev

7.tund

Maruhh J.

Eesti keel

Kokkuleppel
õpetajaga

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Ibrus Ü.

Eesti keel

114A

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Ibrus Ü.

Eesti keel

408A

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Abrosimova N.

Soome keel

406A

Neljapäeval
kokkuleppel
õpetajaga

 

Tamura Naova

Jaapani keel

403A

Neljapäeval
kokkuleppel
õpetajaga

 

Valla T.

Inglise keel

413A

Kokkuleppel
õpetajaga

Теr-Ovanesjan S.

Inglise keel

414A

Kolmapäev

8.tund

Balobejeva J.

Inglise keel

309A

Teisipäev või
kokkuleppel õpetajaga

6.tund

Коndakova M.

Inglise keel

409A

Teisipäev või
kokkuleppel õpetajaga

7.tund

Lilleorg S.

Inglise keel

412A

Teisipäev

8.tund

Gerhard E.

Inglise keel

106A

Teisipäev
Kokkuleppel
õpetajaga

6.tund

Oskina L.

Inglise keel

001A

Kolmapäev

7.tund

Mägi J.

Inglise keel

Kokkuleppel
õpetajaga

Reede
Kokkuleppel
õpetajaga

6.tund

Polistšuk A.

Inglise keel

117A

Kolmapäev
Esmaspäev
Kokkuleppel
õpetajaga

6.tund
6.tund

Johanson S.

Inglise keel

Kokkuleppel
õpetajaga

Kokkuleppel
õpetajaga

Chernyshovа А.

Saksa keel

212A

Kolmapäev

8.tund

Seleninova J.

Füüsika

206A

Esmaspäev ja
kokkuleppel õpetajaga

8.tund

Petnjunas  М.

Matemaatika

301A

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Vanjukovа Т.

Matemaatika

304A

Reede ja
kokkuleppel õpetajaga

7.tund

Grigorjeva V.

Matemaatika

303A

Esmaspäev
Kolmapäev
Reede

8.tund
7.tund
7.tund

Rässа О.

Matemaatika

204A

Kolmapäev
Reede

7.tund
8.tund

Mumma J.

Matemaatika

307A

Kolmapäev

8.tund

Jegorova J.

Matemaatika ja
muud ained

210A

Esmaspäev

6.-7.
tund

Kapustinskaite А.

Matemaatika 5A
6M ained
väikeklassis

308B

Kolmapäev

6.tund

Rogovitskaja J.

Matemaatika

306B

Teisipäev

6.tund

Fedotova L.

IT

201A

Teisipäev

9.tund

Barõšnikova I.

Inimeseõpetus

302A

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Kapp J.

Loodusõpetus

201A

Neljapäev

6.tund

Korotkova N.

Keemia

406A

Esmaspäev ja
kokkuleppel õpetajaga

8.tund

Glazkova J.

Keemia

406A

Kokkuleppel
õpetajaga

8.tund

Кinževskaja L.

Bioloogia

109A

Reede

7.tund

Nekljudova D.

Geograafia

410A

Neljapäev

7.tund

Dudorina T.

Geograafia

Kokkuleppel
õpetajaga

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Коtik I.

Ajalugu

306A

Kolmapäev ja
kokkuleppel
õpetajaga

Savina I.

Ajalugu
ühiskonnaõpetus

404

Esmaspäev ja
kokkuleppel
õpetajaga

8.tund

Tamme J.

Ajalugu
Ühiskonnaõpetus

Kokkuleppel
õpetajaga

Neljapäev
Reede

Kokkuleppel
õpetajaga

Rõžikova O.

Käsitöö

111A

Vahetundides

 

Varunina J.

Käsitöö

Kokkuleppel
õpetajaga

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Antonov J.

Tehnoloogia
<õpetus

Tehn.

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Vavilov D.

Tehnoloogia
õpetus

Tehn.

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Кеkkonen E.

Kunst

306A

Kokkuleppel
õpetajaga

Blinder M.

Kunst ja
muud ained

308A

Kokkuleppel
õpetajaga

Kudrjavtseva S.

Kunst

303B

Kolmapäev

7.tund

Smõkova O.

Uurimistöö
alused

208A

Kokkuleppel
õpetajaga

Skuridina T.

Muusika

Muus. 2

Kolmapäev ja
kokkuleppel
õpetajaga

6.tund

Latt J.

Muusika
Vene keel

407A

Teisipäev
Kokkuleppel

6.tund

Tint A.

Muusika

Muus.1

Esmaspäev

7.tund

Tron G.

Muusika

207A

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Pakhomenkov V.

Kehaline
kasvatus

Treenerite
tuba

Kokkuleppel
õpetajaga

8.

Jaakman A.

Kehaline
kasvatus

Treenerite
tuba

Neljapäev ja
kokkuleppel
õpetajaga

7.tund

Lorents E.

Kehaline
kasvatus

Treenerite
tuba

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Aknevskaja J.

Kehaline
kasvatus

Treenerite
tuba

Kokkuleppel
õpetajaga

 

Rjabõškin S.

Kehaline
kasvatus

Treenerite
tuba

Kokkuleppel
õpetajaga