Õppetöö

Konsultatsiooniajad


Õpetaja

Aine

Koht

Päev

Tund

Brõzgalova M.

Vene keel ja kirjandus

403A

Teisipäev

7.tund

Poljantseva M.

Vene keel ja kirjandus

401A

Esmaspäev
Kokkuleppel

7.tund

Valla A.

Vene keel ja kirjandus, valikained 10.-11.kl.

207A

Kokkuleppel

 

Кiseleva N.

Vene keel ja kirjandus

404A

Teisipäev

7.tund

Vunš I.

Algkool, kunst, tööõpetus 4. kl.

301B

Esmaspäev

6.tund

Zatšinjajeva J.

Algkool

307B

Kolmapäev

6.tund

Verhogljad J.

Algkool, vene keel 4.kl.

203B

Reede
Kokkuleppel

6.tund

Poltoratska N.

Algkool

Tondiraba Huvikool

Kokkuleppel
Neljapäev

7.tund

Kirsanova N.

Algkool, matemaatika 4.kl.

202B

Esmaspäev
Kokkuleppel

6.tund

Murnik I.

Algkool

304B

Teisipäev

6.tund

Grigorjeva S.

Algkool, eesti keel ja ained eesti keeles I. astmes

408A

Neljapäev
Teisipäev 2E

6.tund
1.tund

Poltoratska N.

Algkool

Tondiraba Huvikool

Kokkuleppel
Neljapäev

7.tund

Avent A.

Eesti keel

408A

Kokkuleppel

 

Šalasinskaja N.

Inglise keel

308B

Esmaspäev

7.tund

Ibrus Ü.

Eesti keel

114A

Kokkuleppel

 

Müürsepp T.

Eesti keel ja valikained 10.-12.kl.

312A

Kokkuleppel
(N.,R.)

 

Меsilane V.

Eesti keel A, eesti kirjandus

310A

Kokkuleppel

 

Pirk V.

Eesti keel

305B<

Neljapäev
Kokkuleppel

6.tund

Holtsman J.

Eesti keel

309A

Kokkuleppel

 

Rozkova J.

Eesti keel

205C

9.B-Kolmapäev
9.A-Esmaspäev
Kokkuleppel

8.tund
8.tund

Vedeškin M.

Eesti keel ja ained eesti keeles

306B

Kokkuleppel

 

Johanson E.

Eesti keel ja ained eesti keeles

209A

Kokkuleppel

 

Roganova M.

Eesti keel

312A

9.C-Teisipäev
9.B-Kolmapäev

Kokkuleppel

8.tund
8.tund

Reitsnik K.

Eesti keel ja ained eesti keeles

314A

Esmaspäev
Kokkuleppel

6.tund

Yatsenko J.

Eesti keel ja ained eesti keeles

203A

Kokkuleppel

 

Kiipus K.

Algkool, eesti keel ja ained eesti keeles

207B

Teisipäev
Kokkuleppel

7.tund

Koch O.

Algkool, eesti keel ja ained eesti keeles

208B

Teisipäev

Kokkuleppel

7.tund

Steinberg A.

Eesti keel

313A

Reede

Kokkuleppel

7.tund

Korolkova R.

Keelekümblus, eesti keel ja ained eesti keeles

205B

Esmaspäev
Kokkuleppel

7.tund

Maruhh J.

Algkool/keelekümblus

204B

Teisipäev

Kokkuleppel

6.tund

Abrosimova N.

Soome keel

Kokkuleppel

Kokkuleppel

 

Tamura Naova

Jaapani keel

Kokkuleppel

Kokkuleppel

 

Valla T.

Inglise keel

413A

Kolmapäev
Kokkuleppel

7.tund

Теr-Ovanesjan S.

Inglise keel

414A

Esmaspäev

8.tund

Balobejeva J.

Inglise keel

õpetajatuba

Reede
Kokkuleppel 

6.tund

Коndakova M.

Inglise keel

409A

Neljapäev

7.tund

Lilleorg S.

Inglise keel

412A

Teisipäev
Kokkuleppel

8.tund

Gerhard E.

Inglise keel

106A

Kokkuleppel

 

Oskina L.

Inglise keel

C001A

Kokkuleppel

 

Mägi J.

Inglise keel

C001

Kokkuleppel

 

Polistšuk A.

Inglise keel

117A

Reede
Kokkuleppel

7.tund
 

Johanson S.

Inglise keel

Kokkuleppel

Kokkuleppel
online

 

Chernyshovа А.

Saksa keel 10.-12.kl.,vene keel ja kirjandus

212A

Esmaspäev
Kokkuleppel

6.tund

Seleninova J.

Füüsika

206A

Kolmapäev
Kokkuleppel

8.tund

Petnjunas  М.

Matemaatika

301A

Kokkuleppel

 

Vanjukovа Т.

Matemaatika

304A

Esmaspäev

7.tund

Grigorjeva V.

Matemaatika

303A

Esmaspäev
Neljapäev

1.,8.tund
7.,8.tund

Rässа О.

Matemaatika

204A

Reede

7., 8.tund

Mumma J.

Matemaatika

307A

Teisipäev

8.tund

Jegorova J.

Matemaatika, vene keel ja kirjandus, loodusõpetus, tööõpetus II. astmes

210A

Reede

7.tund

Kapustinskaite А.

Algkool, matemaatika, loodusõpetus, vene keel ja kirjandus 5.kl.

303B

Teisipäev
Kokkuleppel

6.tund

Rogovitskaja J.

Algkool, matemaatika 4.kl.

302B

Esmaspäev
Kokkuleppel

7.tund

Fedotova L.

IT

201A

Kokkuleppel

 

Barõšnikova I.

Inimeseõpetus, valikained 10.-12.kl.

302A

Kokkuleppel

 

Kapp J.

Algkool, matemaatika, loodusõpetus 4.kl.

201B

Teisipäev
Kokkuleppel

6.tund

Korotkova N.

Keemia, loodusõpetus

406A

Teisipäev

8.tund

Glazkova J.

Keemia

406A

Kokkuleppel

 

Кinževskaja L.

Bioloogia, valikained 10.-12.kl.

109A

Neljapäev

8.tund

Nekljudova D.

Geograafia, loodusõpetus

410A

Reede
Kokkuleppel

8.tund

Dudorina T.

Geograafia

konverentssaal

Kokkuleppel

 

Коtik I.

Ajalugu

306A

Kolmapäev
Kokkuleppel

8.tund

Savina I.

Ajalugu, ühiskonnaõpetus

Kokkuleppel

Kokkuleppel

 

Yamurzina L.

Ajalugu, ühiskonnaõpetus 10.-12.kl

Kokkuleppel

Kokkuleppel

 

Rõžikova O.

Käsitöö ja kodundus

111A

Kokkuleppel

 

Stepanova I.

Rütmika

Kokkuleppel

Kokkuleppel

 

Antonov J.

Tehnoloogiaõpetus

Tööõpetus 1

Neljapäev

8.tund

Vavilov D.

Tehnoloogiaõpetus

Tööõpetus 1

Kokkuleppel

 

Кеkkonen E.

Kunstiõpetus

306A

Kokkuleppel

 

Blinder M.

Käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus

111A

Teisipäev
Kokkuleppel

7.tund

Lillipuu H.

Riigikaitse

aula

Kokkuleppel

 

Smõkova O.

Loodusõpetus 4.kl., uurimistöö alused

208A

Kokkuleppel

 

Skuridina T.

Muusika

Muus. 2

Teisipäev

6., 7.tund

Latt J.

Muusika
Vene keel ja kirjandus

407A

Esmaspäev
Kokkuleppel

7.tund

Tint A.

Muusika

Muus.1

Teisipäev

7.tund

Paal A.

Muusika

Konverentssaal

Kokkuleppel

 

Pakhomenkov V.

Kehaline kasvatus

Treenerite tuba

Reede

8.tund

Jaakman A.

Kehaline kasvatus

Kokkuleppel

Kokkuleppel

 

Lorents E.

Kehaline kasvatus

Kokkuleppel

Kokkuleppel

 

Aknevskaja J.

Kehaline kasvatus

Treenerite tuba

Kokkuleppel

 

Rjabõškin S.

Kehaline kasvatus

Treenerite tuba

Reede

8.tund

Petrova A.

Loodusõpetus, bioloogia, inimeseõpetus

303A

Teisipäev
Kokkuleppel

8.tund

Õpetaja

Aine

Koht

Päev

Tund

Brõzgalova M.

Vene keel ja kirjandus

403A

Teisipäev

7.tund

Poljantseva M.

Vene keel ja kirjandus

401A

Esmaspäev
Kokkuleppel

7.tund

Valla A.

Vene keel ja kirjandus, valikained 10.-11.kl.

207A

Kokkuleppel

 

Кiseleva N.

Vene keel ja kirjandus

404A

Teisipäev

7.tund

Vunš I.

Algkool, kunst, tööõpetus 4. kl.

301B

Esmaspäev

6.tund

Zatšinjajeva J.

Algkool

307B

Kolmapäev

6.tund

Verhogljad J.

Algkool, vene keel 4.kl.

203B

Reede
Kokkuleppel

6.tund

Poltoratska N.

Algkool

Tondiraba Huvikool

Kokkuleppel
Neljapäev

7.tund

Kirsanova N.

Algkool, matemaatika 4.kl.

202B

Esmaspäev
Kokkuleppel

6.tund

Murnik I.

Algkool

304B

Teisipäev

6.tund

Grigorjeva S.

Algkool, eesti keel ja ained eesti keeles I. astmes

408A

Neljapäev
Teisipäev 2E

6.tund
1.tund

Poltoratska N.

Algkool

Tondiraba Huvikool

Kokkuleppel
Neljapäev

7.tund

Avent A.

Eesti keel

408A

Kokkuleppel

 

Šalasinskaja N.

Inglise keel

308B

Esmaspäev

7.tund

Ibrus Ü.

Eesti keel

114A

Kokkuleppel

 

Müürsepp T.

Eesti keel ja valikained 10.-12.kl.

312A

Kokkuleppel
(N.,R.)

 

Меsilane V.

Eesti keel A, eesti kirjandus

310A

Kokkuleppel

 

Pirk V.

Eesti keel

305B<

Neljapäev
Kokkuleppel

6.tund

Holtsman J.

Eesti keel

309A

Kokkuleppel

 

Rozkova J.

Eesti keel

205C

9.B-Kolmapäev
9.A-Esmaspäev
Kokkuleppel

8.tund
8.tund

Vedeškin M.

Eesti keel ja ained eesti keeles

306B

Kokkuleppel

 

Johanson E.

Eesti keel ja ained eesti keeles

209A

Kokkuleppel

 

Roganova M.

Eesti keel

312A

9.C-Teisipäev
9.B-Kolmapäev

Kokkuleppel

8.tund
8.tund

Reitsnik K.

Eesti keel ja ained eesti keeles

314A

Esmaspäev
Kokkuleppel

6.tund

Yatsenko J.

Eesti keel ja ained eesti keeles

203A

Kokkuleppel

 

Kiipus K.

Algkool, eesti keel ja ained eesti keeles

207B

Teisipäev
Kokkuleppel

7.tund

Koch O.

Algkool, eesti keel ja ained eesti keeles

208B

Teisipäev

Kokkuleppel

7.tund

Steinberg A.

Eesti keel

313A

Reede

Kokkuleppel

7.tund

Korolkova R.

Keelekümblus, eesti keel ja ained eesti keeles

205B

Esmaspäev
Kokkuleppel

7.tund

Maruhh J.

Algkool/keelekümblus

204B

Teisipäev

Kokkuleppel

6.tund

Abrosimova N.

Soome keel

Kokkuleppel

Kokkuleppel

 

Tamura Naova

Jaapani keel

Kokkuleppel

Kokkuleppel

 

Valla T.

Inglise keel

413A

Kolmapäev
Kokkuleppel

7.tund

Теr-Ovanesjan S.

Inglise keel

414A

Esmaspäev

8.tund

Balobejeva J.

Inglise keel

õpetajatuba

Reede
Kokkuleppel 

6.tund

Коndakova M.

Inglise keel

409A

Neljapäev

7.tund

Lilleorg S.

Inglise keel

412A

Teisipäev
Kokkuleppel

8.tund

Gerhard E.

Inglise keel

106A

Kokkuleppel

 

Oskina L.

Inglise keel

C001A

Kokkuleppel

 

Mägi J.

Inglise keel

C001

Kokkuleppel

 

Polistšuk A.

Inglise keel

117A

Reede
Kokkuleppel

7.tund
 

Johanson S.

Inglise keel

Kokkuleppel

Kokkuleppel
online

 

Chernyshovа А.

Saksa keel 10.-12.kl.,vene keel ja kirjandus

212A

Esmaspäev
Kokkuleppel

6.tund

Seleninova J.

Füüsika

206A

Kolmapäev
Kokkuleppel

8.tund

Petnjunas  М.

Matemaatika

301A

Kokkuleppel

 

Vanjukovа Т.

Matemaatika

304A

Esmaspäev

7.tund

Grigorjeva V.

Matemaatika

303A

Esmaspäev
Neljapäev

1.,8.tund
7.,8.tund

Rässа О.

Matemaatika

204A

Reede

7., 8.tund

Mumma J.

Matemaatika

307A

Teisipäev

8.tund

Jegorova J.

Matemaatika, vene keel ja kirjandus, loodusõpetus, tööõpetus II. astmes

210A

Reede

7.tund

Kapustinskaite А.

Algkool, matemaatika, loodusõpetus, vene keel ja kirjandus 5.kl.

303B

Teisipäev
Kokkuleppel

6.tund

Rogovitskaja J.

Algkool, matemaatika 4.kl.

302B

Esmaspäev
Kokkuleppel

7.tund

Fedotova L.

IT

201A

Kokkuleppel

 

Barõšnikova I.

Inimeseõpetus, valikained 10.-12.kl.

302A

Kokkuleppel

 

Kapp J.

Algkool, matemaatika, loodusõpetus 4.kl.

201B

Teisipäev
Kokkuleppel

6.tund

Korotkova N.

Keemia, loodusõpetus

406A

Teisipäev

8.tund

Glazkova J.

Keemia

406A

Kokkuleppel

 

Кinževskaja L.

Bioloogia, valikained 10.-12.kl.

109A

Neljapäev

8.tund

Nekljudova D.

Geograafia, loodusõpetus

410A

Reede
Kokkuleppel

8.tund

Dudorina T.

Geograafia

konverentssaal

Kokkuleppel

 

Коtik I.

Ajalugu

306A

Kolmapäev
Kokkuleppel

8.tund

Savina I.

Ajalugu, ühiskonnaõpetus

Kokkuleppel

Kokkuleppel

 

Yamurzina L.

Ajalugu, ühiskonnaõpetus 10.-12.kl

Kokkuleppel

Kokkuleppel

 

Rõžikova O.

Käsitöö ja kodundus

111A

Kokkuleppel

 

Stepanova I.

Rütmika

Kokkuleppel

Kokkuleppel

 

Antonov J.

Tehnoloogiaõpetus

Tööõpetus 1

Neljapäev

8.tund

Vavilov D.

Tehnoloogiaõpetus

Tööõpetus 1

Kokkuleppel

 

Кеkkonen E.

Kunstiõpetus

306A

Kokkuleppel

 

Blinder M.

Käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus

111A

Teisipäev
Kokkuleppel

7.tund

Lillipuu H.

Riigikaitse

aula

Kokkuleppel

 

Smõkova O.

Loodusõpetus 4.kl., uurimistöö alused

208A

Kokkuleppel

 

Skuridina T.

Muusika

Muus. 2

Teisipäev

6., 7.tund

Latt J.

Muusika
Vene keel ja kirjandus

407A

Esmaspäev
Kokkuleppel

7.tund

Tint A.

Muusika

Muus.1

Teisipäev

7.tund

Paal A.

Muusika

Konverentssaal

Kokkuleppel

 

Pakhomenkov V.

Kehaline kasvatus

Treenerite tuba

Reede

8.tund

Jaakman A.

Kehaline kasvatus

Kokkuleppel

Kokkuleppel

 

Lorents E.

Kehaline kasvatus

Kokkuleppel

Kokkuleppel

 

Aknevskaja J.

Kehaline kasvatus

Treenerite tuba

Kokkuleppel

 

Rjabõškin S.

Kehaline kasvatus

Treenerite tuba

Reede

8.tund

Petrova A.

Loodusõpetus, bioloogia, inimeseõpetus

303A

Teisipäev
Kokkuleppel

8.tund