Riiklik järelvalve

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi temaatilise järelevalve õiendlink opens on new page

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.
1. septembrist asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on:
1. õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine;
2. järelevalve planeerimine ja läbiviimine;
3. õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas;
4. teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; 
5. info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi temaatilise järelevalve õiendlink opens on new pageLasnamäe Vene Gümnaasiumi temaatilise järelevalve õiend">


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Riikliku-, haldusjärelvalve ja teenistusliku järelvalve kontaktandmed:

Avaldatud 06.11.2023. Viimati muudetud 04.04.2024.