Konsultatsiooniajad

     Konsultatsioonide ajad  2023 -2024 õa 

 

õpetaja

aine

koht

päev

Kella-

aeg/

tund

1.Grigorjeva S

algkool (keelekümblus 1.kl) ja  eesti keel  I astmes

204B

kolmapäev 

6 -7 tund

või kokkuleppel õpetajaga

2. Jegorova J.

algkool,  loodusõpetus, tööõpetus ja kunst  II-III astmes

303B

kolmapäev

teisipäev

kokkuleppel õpetajaga

3.Kapp J.

algkool ja matemaatika, vene keel, loodusõpetus ja tööõpetus 4.kl

201B

reede 

6-7 tund

või kokkuleppel õpetajaga

4. Kapustinskaite A.

algkool ja  matemaatika 5А, loodusõpetus 4B ja 4D, kunst 4D ja  4E   II astmes

303B

neljapäev 

6 tund või kokkuleppel õpetajaga

5. Kiipus K.

keelekümblus 4.kl

207B

esmaspäev, teisipäev, kolmapäev

7:30 või kokkuleppel õpetajaga

6. Kirsanova N.

algkool , väikeklass 3.M

202B

neljapäev

6.tund

või kokkuleppel õpetajaga

7. Kruglova M.

algkool, eesti keel ja ained eesti keeles 

307B

esmaspäev

7 tund või kokkuleppel õpetajaga

8. Koch O.

algkool (keelekümblus 1.kl), matemaatika eesti keeles  II astmes

208B

kolmapäev

7.tund või kokkuleppel õpetajaga

9. Korolkova R.

keelekümblus,  ained eesti keeles II astmes

205B

neljapäev

7. tund

10. Kovalkova. N

algkool 3.kl, vene keel ja matemaatika 4.kl

302B

esmaspäev või kokkuleppel õpetajaga

6.tund

11. Maruhh J

keelekümblus 3.kl, ained eesti keeles I astmes

306B

Esmaspäev või kokkuleppel õpetajaga

7.tund

12. Morozova J

eesti keel,  tööõpetus, kunst II astmes

304B

iga päev

7,8 tund või kokkuleppel õpetajaga

13. Murnik I.

algkool 2.kl

Tondiraba 411

teisipäev

5 tund või kokkuleppel õpetajaga

14. Nei N

väikeklass 5.M, loodus ja tööõpetus, eesti keel II astmes

001C

iga päev peale tunde 

iga päev    

15. Oliinyk L. 

väikeklass 4.M, kunst ja käsitöö II astmes

kokkuleppel 

õpetajaga

esmaspäev

7 tund

16. Poltoratska N.

algkool 1.kl, vene keel ja matemaatika 4.kl

305В

neljapäev,

reede

või kokkuleppel õpetajaga

neljapäev - 6 tund, 

reede - 1 tund

17. Verhogljad J.

algkool 3.kl,  vene keel ja tööõpetus 4.kl

203B

esmaspäev

6 tund

18. Vunš I.

algkool 2.kl ja  kunst 5.kl

Tondiraba 

kolmapäev

6 tund

19. Zatšinjaeva J.

algkool 2.kl

Tondiraba

Iga päev

5 tund või kokkuleppel õpetajaga

     
 
 

20. Brõzgalova M

vene keel ja kirjandus

403А

neljapärv

ja kokkuleppel

8 tund

21. Chernyshova A

vene keel ja kirjandus 6.kl, saksa keel 10. -12.kl

212 A

esmaspäev ja kokkuleppel õpetajaga

7 tund

22. Latt J

vene keel ja kirjandus, muusika

404A

kokkuleppel

´õpetajaga

 

23. Poljantseva M.

vene keel ja kirjandus

401A

kokkuleppel õpetajaga

 

24. Valla A. 

      (Olena Klets)

vene keel ja kirjandus, valikained 10.-11.kl

207A

kokkuleppel õpetajaga

 

25. Amelkina D.

eesti keel

kokkuleppel 

õpetajaga

kokkuleppel õpetajaga

 

26. Avent A.

eesti keel

408A

Teisipäev 

ja 

kokkuleppel

7 tund 

27. Filenko J

eesti keel

Tondiraba

kolmapäev

5.tund

28. Gustsina-Grigorovits

eesti keel

313A

kokkuleppel õpetajaga

 

29. Holtsman J.

eesti keel, käsitöö 6.c

309A

Kokkuleppel

õpetajaga

 

30. Ibrus Ü.

eesti keel

308A

Kokkuleppel õpetajaga

 

31. Johanson E.

eesti keel ja ained eesti keeles

209A

Kokkuleppel õpetajaga

 

32. Tulaidan J

eesti keel 6B/matemaatika 4B

302B

 

Esmaspäev ja kokkuleppel

6,7 tund või kokkuleppel õpetajaga

33. Maranik Seliin Marii

eesti keel

308B

Esmaspäev

13.15

34. Mesilane V

eesti keel, eesti kirjandus 10.kl

310a
 

Eelneval

kokkuleppel õpetajaga 

teisipäeviti


 

kell 8.15

35. Мüürsepp T.

eesti keel ja valikained 10. - 12.kl

403A

neljapäev

kokkuleppel õpetajaga

36. Pajur, Silja 

eesti keel 

308B

 

kokkuleppel õpetajaga

37. Roganova M.

eesti keel

312A

9.A -  T 7. t

9.D - T 7.t

10., 11., 12. kl - K, N 8.15

7.D - T 1. tund

 

38. Rozkova J.

eesti keel 

205C

Kokkuleppel õpetajaga

 

39. Smirnova R

eesti keel 

314A

kokkuleppel  õpetajaga

 

40. Yatsenko J.

eesti keel ja ained eesti keeles

203A

 

Kokkuleppel õpetajaga 

 

41. Rajaste, L.

eesti keel 

B207

kolmapäev

5.und

42. Abrosimova N.

soome keel

kokkuleppel 

õpetajaga

Kokkuleppel õpetajaga 

 

43.Andrejeva, J

inglise keel

412A

kokkuleppel õpetajaga

 

44. Gerhard E.

inglise keel

A106

kokkuleppel õpetajaga

 

45. Johanson S.

inglise keel

A212

kokkuleppel õpetajaga

 

46. Jõgi  K.

inglise keel, eesti keel

kokkuleppel 

õpetajaga

kokkuleppel õpetajaga

 

47. Katšukas M.

inglise keel

A407

kokkuleppel õpetajaga

 

48. Lilleorg S.

inglise keel

A 412

kokkuleppel õpetajaga

 

49. Mägi J.

inglise keel

A001

kokkuleppel õpetajaga

 

50. Polistšuk A.

inglise keel 

A117

kokkuleppel õpetajaga

 

51. Tamura Naoya

jaapani keel

kokkuleppel 

õpetajaga

kokkuleppel õpetajaga

 

52. Valla.T

inglise keel

413A

kokkuleppel õpetajaga

 

53. Verkholyet O.

inglise keel, käsitöö 5.kl

A412

neljapäev

8 tund

15:25

 
 
     

54. Fedotova L.

matemaatika, IT, valikained 10. - 12.kl

201A

kokkuleppel õpetajaga

 

55. Grigorjeva V.

matemaatika 

303A

Esmaspäev

Reede või

kokkuleppel õpetajaga

6,7.tund

56. Jõgar M.

matemaatika, eesti keel 

409A

teisipäev

8. tund

57. Melnykova L.

matemaatika 

307A

esmaspäev

reede

7 tund 

58. Petnjunas M.

matemaatika 

301A

kokkuleppel õpetajaga

 

59. Rässa O.

matemaatika 

204A

esmaspäev

15:25

8. tund

60. Barõšnikova.I

inimeseõpetus, valikained 10.kl -12.kl

A302

kokkuleppel õpetajaga

 

61. Dudorina.T

geograafia keelekümblus,  10.- 12.kl

A 114

teisipäeval ja kokkuleppel õpetajaga

kell  14.35


 

62. Glazkova J.

keemia

kokkuleppel õpetajaga

kokkuleppel 

õpetajaga

K, N

63. Кinževskaja L.

bioloogia, valikained 10. - 12.kl 

A 109

reedel

14.30

64. Kryvonos O.

bioloogia 11.-12.kl

kokkuleppel 

õpetajaga

teisipäeval,

kokkuleppel õpetajaga

 

65. Korotkova N.

loodusõpetus, keemia

406 А

esmaspäeval ja kokkuleppel õpetajaga

15.30

66. Minenko I

loodusained, loovtöö II-III astmes, füüsika 10. - 12.kl

kokkuleppel 

õpetajaga

kolmapäev ja  kokkuleppel õpetajaga 

14.30

67. Nekljudova D

loodusõpetus, geograafia

410 A

teisipäeval,

kokkuleppel õpetajaga

8. tund

68. Seleninova J. 

füüsika

206A

teisipäev,

 või kokkuleppel õpetajaga

7-tund

69. Smõkova O.

uurimistöö alused 11.kl 

Loovtööd

207А

kokkuleppel õpetajaga

 

70. Коtik I.

ajalugu

304A

kokkuleppel 

õpetajaga

 

71. Lillipuu H.

riigikaitse 11.kl

kokkuleppel 

õpetajaga

kokkuleppel 

õpetajaga

 

72. Ollerma A

ajalugu keelekümblusklassides

309A

reedeti kokkuleppel õpetajaga

 

73. Yamurzina L.

ajalugu ja ühiskonnaõpetus 9. - 12-kl

403A

kokkuleppel õpetajaga

 
 

74. Savina I.

ajalugu, ühiskonnaõpetus

210 A

teisipäev/

kokkuleppel õpetajaga

8 tund

75. Andrejeva D

kunstiajalugu 11.kl

kokkuleppel 

õpetajaga

kokkuleppel õpetajaga

 

76. Antonov J. 

tehnoloogiaõpetus 

kokkuleppel 

õpetajaga

Neljapaev

8 tund

77. Кеkkonen E.

kunstiõpetus

306 A

kokkuleppel õpetajaga

 

78. Kravtšuk V.

käsitöö ja tööõpetus

A111

kokkuleppel õpetajaga

 

79. Skuridina T.

muusika

muusika 2

Esmaspäev

6 tund

80. Tint A.

muusika

muusika1

Neljapäeval 

Kokkuleppel õpetajaga 6-7 tunnid

81. Paal A.

muusika

konv.saal

kokkuleppel õpetajaga

 

82. Vavilov D.

tehnoloogiaõpetus

A208

kokkuleppel õpetajaga

 

83. Aknevskaja.J

kehaline kasvatus

võimla

kokkuleppel õpetajaga

 

84. Jaakman.A

kehaline kasvatus

võimla

kokkuleppel õpetajaga

 

85. Lorents. E

kehaline kasvatus

võimla

kokkuleppel õpetajaga

 

86. Pakhomenkov.V

kehaline kasvatus

võimla

kokkuleppel õpetajaga

 

87. Stepanova I

rütmika

Väike saal

kolmapäev

 

6. tund

88. Trohleva A.

kehaline kasvatus

võimla

kokkuleppel õpetajaga 


 

Avaldatud 19.06.2018. Viimati muudetud 14.03.2024.