Keelekümblus

Mis on keelekümblus?

 Keelekümblus on õppevorm, mida rakendatakse Eestis riikliku programmina – eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks. Keelekümblusprogrammis õpitakse vähemalt 50% ainetest sihtkeeles (käesoleval juhul eesti keeles). Metoodika võimaldab lapsel omandada eesti keelt kõrgel tasemel, sealjuures kahjustamata tema emakeelt. Eesti keelt õpitakse seda aktiivselt kasutades, sh erinevaid aineid õppides. Keelekümbluse eesmärgiks on võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles.

 Keelekümbluse eesmärgid

  • eesti keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel, rääkimisel, kuuldust arusaamisel);
  • vene keele valdamine eakohasel tasemel;
  • klassile vastav edasijõudmine muudes õppeainetes,näiteks matemaatikas;
  • eesti ja vene kultuuride mõistmine ning väärtustamine;
  • kolmanda keele hea oskus.

 

Keelekümblus on lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamisega Eesti haridussüsteemis kaasa aidanud sellele, et põhikooli lõpetajatel on mitmekeelsete iseseisvate õppijatena avarad võimalused edasistes õpingutes ja tööturul ning nad väärtustavad oma etnilist identiteeti ja emakeelt.

Keelekümbluse põhimõtted

  • üks õpetaja – üks keel;
  • «rääkivad seinad»;
  • õpilased istuvad rühmades;
  • õpetaja ja õpilaste kõneaktiivsus 20/80;
  • aktiivõppemeetodite kasutamine.

 

VARANE KEELEKÜMBLUS

 Varase täieliku keelekümbluse programmis õpetatakse alguses kõiki õppeaineid täielikult eesti keeles. Vene keele kui emakeele õppega alustatakse teisest klassist.  .

 

Miks keelekümblus?

 https://www.youtube.com/watch?v=NK86bpoF4lo&feature=youtu.belink opens on new pagehttps://www.youtube.com/watch?v=NK86bpoF4lo&feature=youtu.be">

 https://www.youtube.com/watch?v=JueCQ55aws0&feature=youtu.belink opens on new pagehttps://www.youtube.com/watch?v=JueCQ55aws0&feature=youtu.be">

https://www.youtube.com/watch?v=5hc_dzJhxRA&feature=youtu.belink opens on new pagehttps://www.youtube.com/watch?v=5hc_dzJhxRA&feature=youtu.be">

 https://www.youtube.com/watch?v=X0ZiNRMajyU&feature=youtu.belink opens on new pagehttps://www.youtube.com/watch?v=X0ZiNRMajyU&feature=youtu.be">

 Lisainfo keelekümbluse kohta - http://kke.innove.ee/link opens on new pagehttp://kke.innove.ee/">

ÕTT (õppekava toetav tegevus) Lasnamäe Vene Gümnaasiumis

ÕTT rühm  on suunatud  1.- 5. klassi õpilastele tagamaks õppeedukust teises keeles õppimiseks. Osalemine ÕTT tundides on õpilastele tasuta.

 On arvestatud vajadust täiendavalt õpetada põhiaineid (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus), et tagada õppekavas esitatud nõuete täitmine.

 

Õppekava toetava tegevuse töökorraldus  2023/2024.õ-a

 

ÕTT keelekümblusklasside  NÄDALAPLAAN

1.c–   1 tund (kõik ained – vastavalt vajadusele), 2.c – 3.c – 1 tund (matemaatika, eesti keel, loodusõpetus - vastavalt vajadusele)

5.c klass – 1 tund matemaatikat (õp.O.Koch) ja 1 tund eesti keelt ja kirjandust (õp.E.Johanson)

 

 

Klass

Aeg

Õpetaja

Ruum

Kolmapäev

5.c

1.tund

Õp Olga Koch

208B

5.c

 

7.tund

Õp Edith Johanson

209A

Neljapäev

1.c

5.tund

Õp Olga Koch

204B

1.e

5.tund

Õp Svetlana Grigorjev8

204B

Reede

2.c

5.tund

õp Riina Korolkova

205B

 

3.c

 

 

1.tund

 

 

Õp Julia Maruhh

205B

 

 

 

 

Laulukoorid.

Keelekümblusklasside  baasil on loodud kooli laulukoorid: mudilas- ja poistekoor.  Laulukooride tegevuse eesmärk on toetada eesti keele õppimist, laiendada eesti keele sõnavara, parendada hääldust ning arendada nii ühe- kui ka mitmehäälse laulmise ja lavalise liikumise oskust ning esinemisjulgust.

Meie kooli koorid on mitmekordselt esinenud noorte laulupidudel.

 

 

 

Avaldatud 19.06.2018. Viimati muudetud 15.11.2023.