Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamid 2023-2024. õppeaastal

Õppeaine Põhieksam Lisaeksam
Eesti keel (kirjalik) 22. aprill 2024. a 20. mai 2024. a
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) 23. aprill 2024. a 27. mai 2024. a
B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) 23.-26. aprill 2024. a 27.-28. mai 2024. a
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) 2. mai 2024. a 29. mai 2024. a
Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline)

2.-3. mai 2024. a
6.-7. mai 2024. a

29.-30. mai 2024. a
Matemaatika (kirjalik) 23. mai 2024. a 6. juuni 2024. a

 

Põhikooli lõpueksamid 2023/2024. õppeaastal

  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) –
    31. mai 2024
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) –
    20.–22. mai 2024
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles ( B1 - tasemel ), prantsuse keeles ( B1 - tasemel ), saksa keeles ( B1 - tasemel ) või vene keeles võõrkeelena ( B1 - tasemel )(kirjalik) – 12. juuni 2024
  • valikeksam prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena ( B1 - tasemel )(suuline) – 12.–13. juuni 2024
  • valikeksam inglise keeles ( B1 - tasemel )(suuline) – 12.–14. juuni 2024
Avaldatud 05.09.2019. Viimati muudetud 06.11.2023.