Dokumendid 0

Lasnamäe Vene Gümnaasiumis valmivad koolidokumendid koostöös õppetoolide juhatajate, õpetajate, õpilasomavalitsuse, juhtkonna ja hoolekoguga.

Dokumendiregisterlink opens on new page

Põhimääruslink opens on new pagePõhimäärus">
Põhikooli õppekava üldosalink opens on new pagePõhikooli õppekava üldosa">
Kodukordlink opens on new pageKodukord">
Arengukavalink opens on new pageArengukava">
Arengukava 2020 -2026 link opens on new page
tegevuskavalink opens on new pagetegevuskava">
Gümnaasiumi õppekava üldosalink opens on new pageGümnaasiumi õppekava üldosa">
Vastuvõtukordlink opens on new pageVastuvõtukord">
Mission ja visionlink opens on new pageMission ja vision">

Päevakavalink opens on new pagePäevakava">

Päevakava punkti muutminelink opens on new page

Hindamise kordlink opens on new pageHindamise kord">

Õppenõukogu otsused

Õppenõukogu tööplaan 
2020/2021.a.link opens on new page 2020/2021.a.">

2021/2022link opens on new page
2020/2021link opens on new page  2019/2020link opens on new page
2018/2019link opens on new page   2017/2018link opens on new page
2016/2017link opens on new page   2015/2016link opens on new page

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduslink opens on new pagePõhikooli- ja gümnaasiumiseadus">
Asjaajamiskordlink opens on new pageAsjaajamiskord">

Hoolekogu otsused

2021/2022 link opens on new page
2020/2021 link opens on new page2019/2020 link opens on new page
2018/2019 link opens on new page2017/2018 link opens on new page 

2016/2017 link opens on new page2015/2016 link opens on new page
2014/2015link opens on new page 2013/2014link opens on new page

Töökorralduse reeglidlink opens on new pageTöökorralduse reeglid">
Isikuandmete töötlemise ja kaitse kordlink opens on new pageIsikuandmete töötlemise ja kaitse kord">
Kooli töötasujuhendlink opens on new pageKooli töötasujuhend"> 
Kooli sisehindamise
kord
link opens on new pageKooli sisehindamise
kord">
 
Lasnamäe Vene Gümnaasiumi COVID-19 leviku tõkestamise plaanlink opens on new pageLasnamäe Vene Gümnaasiumi COVID-19 leviku tõkestamise plaan">

Korruptsiooni ennetamise meetmete kinnitaminelink opens on new page

Avaldatud 17.07.2018. Viimati muudetud 06.11.2023.