Документы

Lasnamäe Vene Gümnaasiumis valmivad koolidokumendid koostöös õppetoolide juhatajate, õpetajate, õpilasomavalitsuse, juhtkonna ja hoolekoguga.

Dokumendiregisterlink opens on new page

Põhimääruslink opens on new pagePõhimäärus">

Põhikooli õppekavalink opens on new pagePõhikooli õppekava">
üldosalink opens on new pageüldosa">

Kodukordlink opens on new pageKodukord">

Arengukavalink opens on new pageArengukava">
Arengukava 2020 -2026 link opens on new page
tegevuskava link opens on new pagetegevuskava ">

Gümnaasiumi link opens on new pageGümnaasiumi ">
õppekava üldosalink opens on new pageõppekava üldosa">

Vastuvõtukordlink opens on new pageVastuvõtukord">

Mission ja visionlink opens on new pageMission ja vision">

Päevakavalink opens on new pagePäevakava">

Päevakava link opens on new page
punkti muutminelink opens on new page

Hindamise kordlink opens on new pageHindamise kord">

Õppenõukogu otsused

Õppenõukogu tööplaan 
2019/2020.a.link opens on new page 2019/2020.a.">

2021/2022link opens on new page
2019/2020link opens on new page  2018/2019link opens on new page
2017/2018link opens on new page   2016/2017link opens on new page
2015/2016link opens on new page  2014/2015link opens on new page

Põhikooli- ja link opens on new pagePõhikooli- ja ">
gümnaasiumiseaduslink opens on new pagegümnaasiumiseadus">

Asjaajamiskordlink opens on new pageAsjaajamiskord">

Hoolekogu otsused

2021/2022 link opens on new page
2019/2020link opens on new page  2018/2019link opens on new page
2017/2018link opens on new page  2016/2017link opens on new page
2015/2016link opens on new page  2014/2015link opens on new page

Töökorralduselink opens on new pageTöökorralduse">
reeglidlink opens on new pagereeglid">

Isikuandmete  link opens on new pageIsikuandmete  ">
töötlemise ja link opens on new pagetöötlemise ja ">
kaitse kordlink opens on new pagekaitse kord">

Tallinna linna andmekaitsetingimused link opens on new page

Kooli töötasujuhendlink opens on new pageKooli töötasujuhend"> 

Kooli sisehindamise
kord
link opens on new pageKooli sisehindamise
kord">
 

Korruptsiooni ennetamise meetmete kinnitaminelink opens on new page

Avaldatud 21.04.2023. Viimati muudetud 21.04.2023.