Haldusjärelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Munga 18, Tartu 50088,

telefon 735 0222,

e-post: hm@hm.eelink opens on new page.

Avaldatud 31.01.2022. Viimati muudetud 31.01.2022.