Konsultatsioonid

Brõzgalova M.

Vene keel

403

Esmaspäev

7.

Poljantseva M.

Vene keel

401

Teisipäev

8.

Valla A.

Vene keel

207

Kokkuleppel
Neljapäev

7.

Кiseleva N.

Vene keel

404

Kokkuleppel

Krusell I.

Eesti keel

Kokkuleppel
Reede

7.

Müürsepp T.

Eesti keel

312

Kokkuleppel
Neljapäev
Reede

8.

Меsilane V.

Eesti keel

310

Kokkuleppel

Pirk V.

Eesti keel

307

Esmaspäev
Kolmapäev

8.
6.

Holtsman J.

Eesti keel

309

Teisipäev
Kokkuleppel

7.

Smirnova R.

Eesti keel

314

Kokkuleppel

Põllu V.

Eesti keel

313

Neljapäev

7.

Johanson E.

Eesti keel
Loodusõpetus
Inimeseõpetus
Geograafia
Ühiskonnaõpetus

209

Esmaspäev
Kolmapäev

8.

Roganova M.

Eesti keel

312

Kolmapäev

8.

Reitsnik K.

Eesti keel

204B

Neljapäev

7.

Yatsenko J.

Eesti keel

203

Neljapäev

8.

Steinberg A.

Eesti keel

313

Esmaspäev

7.

Toomingas T.

Eesti keel

116

Kokkuleppel

Valla T.

Inglise keel

413

Kokkuleppel
Reede

7.

Теr-Ovanesjan S.

Inglise keel

414

Reede

7.30

Balobejeva J.

Inglise keel

309

Reede

7.

Коndakova M.

Inglise keel

409

Reede

7.

Lilleorg S.

Inglise keel

412

Teisipäev

8.

Gerhard E.

Inglise keel

106

Teisipäev
Kokkuleppel

7.

Oskina L.

Inglise keel

001

Esmaspäev
Kokkuleppel

7.

Mägi J.

Inglise keel

Reede
Kokkuleppel

6.

Chernyshovа А.

Saksa keel

212

Neljapäev

8.

Seleninova J.

Füüsika

206

Neljapäev

8.

Petnjunas  М.

Matemaatika

301

Kokkuleppel

Vanjukovа Т.

Matemaatika

304

Teisipäev
Reede

7.30
8.

Grigorjeva V.

Matemaatika

303

Esmaspäev
Kolmapäev
Neljapäev

8.
7.,8.
1.

Rässа О.

Matemaatika

204

Esmaspäev
Teisipäev

7.,8.
8.

Barõšnikova I.

Inineseõpetus

117

Kokkuleppel

Fedotova L.

Arvutiõpetus

201

Esmaspäev

8.

Korotkova N.

Keemia

406

Teisipäev

7.,8.

Кinževskaja L.

Bioloogia

109

Teisipäev

7.- 8.

Nekljudova D.

Geograafia

410

Teisipäev

8.

Коtik I.

Ajalugu

403

Neljapäev

7.

Savina I.

Ajalugu

404

Kolmapäev

7.

Tamme J.

Ajalugu

Kokkuleppel

Rõžikova O.

Käsitöö

111

Kokkuleppel

Tron G.

Muusika

konv.saal

Kokkuleppel

Кеkkonen E.

Kunst

306

Reede

7.

Skuridina T.

Muusika

Muus. 2

Esmaspäev

7.

Latt J.

Muusika
Vene keel

407

Teisipäev
Kokkuleppel

7.

Dudorina T.

Geograafia

203

Kokkuleppel

Antonov J.

Tehnoloogia

õpetus

Tehn.

Kokkuleppel

Safronov K.

Tehnoloogia

õpetus

Tehn.

Kokkuleppel

Ibrus Ü.

Eesti keel

Kokkuleppel

Tint A.

Muusika

Muus.1

Esmaspäev

7.

Pavli A.

Eesti keel

207B

Kolmapäev
Kokkuleppel

6.

Jegorova J.

Matemaatika

210

Kokkuleppel

Korolkova R.

Matemaatika
Eesti keel

205B

Esmaspäev
Neljapäev
Kokkuleppel

7.

Kiipus K.

Eesti keel
Matemaatika
Loodusõpetus
Ajalugu

207B

Teisipäev
Neljapäev

7.,8.

Kirsanova N.

Matemaatika

202B

Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev

7.,8.

Milovanova T.

Vene keel

206B

Esmaspäev
Neljapäev

7.
6.

Pahhomenkov V.

Kehaline
kasvatus

Spordisaal

Reede

8.

Jaakman A.

Kehaline
kasvatus

Spordisaal

Teisipäev
Kolmapäev

8.

Lorents E.

Kehaline
kasvatus

Spordisaal

Kokkuleppel

Aknevskaja J.

Kehaline
kasvatus

Spordisaal

Kokkuleppel

Rjabõškin S.

Kehaline
kasvatus

Spordisaal

Teisipäev
Kokkuleppel

7.

Avaldatud 17.07.2018. Viimati muudetud 30.01.2020.