Ainekavad

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi ainekavad

Põhikooli ainekavad

Gümnaasiumi ainekavad

Keel ja kirjandus

Kunstiained

Sotsiaalained

„Keel ja kirjandus“link opens on new page

Vene keellink opens on new page

Kirjanduslink opens on new page

Valikkursused

„Kõne ja väitlus“link opens on new page

„Maailmakirjandus
antiikajast
18. sajandini” link opens on new page antiikajast
18. sajandini” ">
  

„Tänapäeva
vene kirjandus“link opens on new page vene kirjandus“">

Kunstlink opens on new page

Muusikalink opens on new page

Ajalugu ja
ühiskonnaõpetuslink opens on new page ühiskonnaõpetus">

Geograafialink opens on new page

 

Reaalained

Loodusained

Võõrkeeled

Matemaatikalink opens on new page

Valikkursus

Joonestaminelink opens on new page

Valikkursused IT

Arvutigraafikalink opens on new page

Programmeerimise
alusedlink opens on new page alused">

Programmeeriminelink opens on new page

Veebidisainlink opens on new page

Autocadlink opens on new page

Arvuti kasutamine
uurimistööslink opens on new page uurimistöös">

Javascript´is
programmeeriminelink opens on new page programmeerimine">

3D - modelleeriminelink opens on new page

Loodusainedlink opens on new page

Bioloogialink opens on new page

Füüsikalink opens on new page

Keemialink opens on new page

Valikkursus

Globaliseeruv
maailmlink opens on new page maailm">

Võõrkeeled(eesti, inglise, saksa)link opens on new page

Eesti kirjanduslink opens on new page

Kirjalik väljendusoskus
10.klasslink opens on new page 10.klass">

Kirjalik väljendusoskus
11.klasslink opens on new page 11.klass">

Kirjalik väljendusoskus
12.klasslink opens on new page 12.klass">

Valikkursused

Eesti ametikeel 11.klasslink opens on new page

Tallinna lugu 10.klasslink opens on new page

Inglise keellink opens on new page

Saksa keel 10.- 12.klassidlink opens on new page

Kehaline kasvatus

Uurimistöö

 

Kehaline kasvatuslink opens on new page

Uurimistöö alusedlink opens on new page

 

 

Avaldatud 26.09.2018. Viimati muudetud 07.11.2023.