1.klassi vastuvõtt 2023/2024. aastal

Loomise kuupäev 09.05.2023

Lugupeetud lapsevanemad, kelle lapsed tulevad 2023-2024.õ.-a

 

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi

1.klassi.

01.06.2020 kell 15.00 toimub online lapsevanemate koosolek.

Link saadetakse e-kooli kaudu

 

1.klassi vastuvõtt 2023/2024. aastallink opens on new page

2023/2024 õ.-a meie koolis on võimalik valida 3 õppesuuna vahel.

 

TechnoLab

Tehnolabor on kaasaegne tehnilise suuna projekt. Mis on suunatud lapse ruumilise
mõtte ja tehnilise taibu arendamisele. Täiendavate haridusprogrammide abil saavad
õpilased arendada arvutioskusi, konstrueerida ning teha katseid laboris.

 

Keelekümblusklass

Programmi aluseks on kommunikatiivse keeleõppe põhimõtted, mis tähendab seda, et
peamiseks eesmärgiks on suhtluspädevuse saavutamine kasutades õpingutes ära
võrdselt kõiki keele osaoskusi – nii lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- kui ka
kõnelemisoskust.
Esimene keelekümblusklass alustas tööd Lasnamäe Vene Gümnaasiumis aastal 2011.

 

Eesti keele süvaõppega klass

Õppeprogrammis kasutatakse hariduse omandamisel kahte või enamat keelt, toetades
mitmekeelsuse kujunemist. Selline lähenemine annab muu kodukeelega lastele
võimaluse õppida teist keelt läbi tegevuse. Osa ainetes viiakse läbi eesti keeles.
Klasside komplekteerimine toimub avalduse ja vestluse alusel.
Vestluse viivad läbi kooli tugispetsialistid.
Soovi korral pakume erinevaid tasuta ja tasulisi ringitunde.
Koolis on tasuline pikapäevarühm.

Viimati muudetud 21.08.2023.