Uudised

Info tulevaste esmaklasside lapsevanemate jaoks 14. mai Ljubov Fedotova


Lugupeetud lastevanemad, kelle lapsed tulevad

2021-2022.õ.-a Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 1.klassi.

02.06.2020 kell 15.00 toimub online lastevanemate koosolek.

Link on kirjas, mis on saadetud lastevanematele e-kooli kaudu 

1.klassi vastuvõtt 2021/2022. aastal

1.A –TechnoLab (soovi korral lisandub eesti keele ring);

1.B – tavaklass (soovi korral lisandub eesti keele ring);

1.C – keelekümblusklass (kõik ained on eesti keeles, rahvatants ja lisandub vene keele ring);

1.D – tavaklass (soovi korral lisandub eesti keele ring);

1.E – eesti keele süvaõppega klass (ained kunst, muusika, kehaline kasvatus on eesti keeles ning soovi korral lisandub eesti keele ring).

 

Klasside komplekteerimine toimub vestluse alusel. Vestlust viivad läbi kooli psühholoog, eripedagoog ja klassijuhataja. 

Keelekümblus klassi ja eesti keele süvaõppe klassi vestlused toimuvad 7. ja 9. juuni. Vestlusele registreerimiseks täitke vorm.

Tavaklaasi  vestlused toimuvad 10. ja 11. juuni. Vestlusele registreerimiseks täitke vorm.

Tehnolab vestlused toimuvad 10. ja 11. juuni. Vestlusele registreerimiseks täitke vorm.

 

Soovi korral pakume erinevaid tasuta ja tasulisi ringitunde.

Koolis on tasuline pikapäevarühm

Lugupeetud lastevanemad, kelle lapsed tulevad

2021-2022.õ.-a Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 1.klassi.

02.06.2020 kell 15.00 toimub online lastevanemate koosolek.

Link on kirjas, mis on saadetud lastevanematele e-kooli kaudu 

1.klassi vastuvõtt 2021/2022. aastal

1.A –TechnoLab (soovi korral lisandub eesti keele ring);

1.B – tavaklass (soovi korral lisandub eesti keele ring);

1.C – keelekümblusklass (kõik ained on eesti keeles, rahvatants ja lisandub vene keele ring);

1.D – tavaklass (soovi korral lisandub eesti keele ring);

1.E – eesti keele süvaõppega klass (ained kunst, muusika, kehaline kasvatus on eesti keeles ning soovi korral lisandub eesti keele ring).

 

Klasside komplekteerimine toimub vestluse alusel. Vestlust viivad läbi kooli psühholoog, eripedagoog ja klassijuhataja. 

Keelekümblus klassi ja eesti keele süvaõppe klassi vestlused toimuvad 7. ja 9. juuni. Vestlusele registreerimiseks täitke vorm.

Tavaklaasi  vestlused toimuvad 10. ja 11. juuni. Vestlusele registreerimiseks täitke vorm.

Tehnolab vestlused toimuvad 10. ja 11. juuni. Vestlusele registreerimiseks täitke vorm.

 

Soovi korral pakume erinevaid tasuta ja tasulisi ringitunde.

Koolis on tasuline pikapäevarühm