Uudised

Teiste koolide õpilaste sisseastumine 10.klassi 04. mai Ljubov Fedotova


Teiste koolide õpilaste eelnev registreerimine sisseastumiseks 10. klassi toimub 04.05- 15.06.2020. Eelregistreerimine on kohustuslik.

Link registreerimiseks asub SIIN. 

Kõik tingimused võib leida Lasnamäe Vene Gümnaasiumi vastuvõtu korrast Lasnamäe Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord.

Lasnamäe Vene Gümnaasium tagab gümnaasiumiastmes 60% ulatuses eestikeelse aineõppe. Vastavalt tunnijaotuskavale õpetatakse 10. klassis kohustuslikke aineid ning kooli poolt määratud valikaineid. Õpilased saavad õppida mitut võõrkeelt. Lisaks inglise keelele on 10. klassi õpilastel võimalik õppida ka saksa keelt. Matemaatikat õpetatakse eri tasemel rühmades.

Õpilastel on võimalik valida 11. ja 12. klassides valikaineid erinevatest valdkondadest – üldained, loodus- ja reaalained ning sotsiaalained. Meie koolis on võimalik valida bioloogia süvaõppega rühma.   Uurime põhjalikult selliste teaduste aluseid nagu tsütoloogia, histoloogia, geneetika, füsioloogia. Tsütoloogias ja histoloogias on meil lisaks teoreetilistele teadmistele ka mikroskoobiga praktilised individuaaltunnid. Programm kohaneb iga uue õpilasgrupiga ja võtab arvesse nende huve.

Gümnaasiumi tasemel pakutakse laia valikut infotehnoloogia alaseid aineid: arvutigraafika, veebidisain, konstrueerimine ja modelleerimine Autocad ja 3ds Max süsteemis, mikrokontrollerite programmeerimine ja programmeerimine. Võimalus osaleda rahvusvahelistes projektides infotehnoloogia valdkonna oskuste täiendamiseks

Gümnaasiumis töötab 20 aastat teatristuudio “Obraz”, kus gümnasistid õpivad näitlemise põhitõdesid, õpivad rääkima ja õigesti liikuma ning osalevad näidendite, kompositsioonide, projektide ja kontsertprogrammide lavastustes.

Õppeprotsessi kohta kogutakse õpilastelt tagasisidet ning seda võetakse arvesse õppeprotsessi kujundamisel.

Koolis valitseb lahke ja toetav suhtumine õpilastesse, mis aitab õpilastel ennast koolis hästi tunda.

Väitlusklubi ja väitlusüritused samuti kui Mis? Kus? Millal? formaadis mälumäng on olnud väga palju arendavad ning huvitavad. Need on ka heaks aluseks koostööks teiste koolidega.

Toetame õppijate loovust ja ettevõtlikkust ning arvestame mujal läbitud  EHISesse kantud kursusi.

Teiste koolide õpilaste eelnev registreerimine sisseastumiseks 10. klassi toimub 04.05- 15.06.2020. Eelregistreerimine on kohustuslik.

Link registreerimiseks asub SIIN. 

Kõik tingimused võib leida Lasnamäe Vene Gümnaasiumi vastuvõtu korrast Lasnamäe Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord.

Lasnamäe Vene Gümnaasium tagab gümnaasiumiastmes 60% ulatuses eestikeelse aineõppe. Vastavalt tunnijaotuskavale õpetatakse 10. klassis kohustuslikke aineid ning kooli poolt määratud valikaineid. Õpilased saavad õppida mitut võõrkeelt. Lisaks inglise keelele on 10. klassi õpilastel võimalik õppida ka saksa keelt. Matemaatikat õpetatakse eri tasemel rühmades.

Õpilastel on võimalik valida 11. ja 12. klassides valikaineid erinevatest valdkondadest – üldained, loodus- ja reaalained ning sotsiaalained. Meie koolis on võimalik valida bioloogia süvaõppega rühma.   Uurime põhjalikult selliste teaduste aluseid nagu tsütoloogia, histoloogia, geneetika, füsioloogia. Tsütoloogias ja histoloogias on meil lisaks teoreetilistele teadmistele ka mikroskoobiga praktilised individuaaltunnid. Programm kohaneb iga uue õpilasgrupiga ja võtab arvesse nende huve.

Gümnaasiumi tasemel pakutakse laia valikut infotehnoloogia alaseid aineid: arvutigraafika, veebidisain, konstrueerimine ja modelleerimine Autocad ja 3ds Max süsteemis, mikrokontrollerite programmeerimine ja programmeerimine. Võimalus osaleda rahvusvahelistes projektides infotehnoloogia valdkonna oskuste täiendamiseks

Gümnaasiumis töötab 20 aastat teatristuudio “Obraz”, kus gümnasistid õpivad näitlemise põhitõdesid, õpivad rääkima ja õigesti liikuma ning osalevad näidendite, kompositsioonide, projektide ja kontsertprogrammide lavastustes.

Õppeprotsessi kohta kogutakse õpilastelt tagasisidet ning seda võetakse arvesse õppeprotsessi kujundamisel.

Koolis valitseb lahke ja toetav suhtumine õpilastesse, mis aitab õpilastel ennast koolis hästi tunda.

Väitlusklubi ja väitlusüritused samuti kui Mis? Kus? Millal? formaadis mälumäng on olnud väga palju arendavad ning huvitavad. Need on ka heaks aluseks koostööks teiste koolidega.

Toetame õppijate loovust ja ettevõtlikkust ning arvestame mujal läbitud  EHISesse kantud kursusi.